Investigation on the medicinal plants: morphological, chemical and pharmacological characterisation

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173021/RS//

Investigation on the medicinal plants: morphological, chemical and pharmacological characterisation (en)
Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација (sr)
Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija (sr_RS)
Authors

Publications

Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials

Ušjak, Ljuboš

(Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), 2022)

TY - CONF
AU - Ušjak, Ljuboš
PY - 2022
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4448
AB - Significance of pharmacognostic studies on previously untested or scarcely tested
wild plants is constantly rising, considering growing demand of pharmaceutical industry for
new bioactive isolates, including essential oils and extracts. Accordingly, comprehensive
research that included all nine taxa of genus Heracleum L. (Apiaceae) (three of which are
endemic) from Serbia, Montenegro, North Macedonia and Slovenia was performed (60
samples of various plant organs collected from 14 localities in period 2009-2016). Plants of
this genus (cow parsnips) got their Latin name after ancient hero Heracles, because of their
habitus and use in folk medicine in treatment of various diseases. Also, some of them were
the main ingredient of borscht, a traditional dish in Eastern European countries. They are
interesting because of wide range of metabolites: from essential oil components, coumarins,
flavonoids, phenolic acids, triterpenes and phytosterols, to some specific fatty acids. Analysis
of these secondary and primary metabolites was performed using modern chromatographic
and spectroscopic techniques (GC-FID-MS, LC-MS and NMR). In the case of 35 selected
essential oils, antimicrobial, cytotoxic and/or antioxidant activities were also tested. It was
revealed that studied plants represent potential new sources of compounds of importance
not only for pharmaceutical, but also for cosmetic, food and chemical industries. For
components of essential oils and furanocoumarins, by multivariate statistical analysis,
chemosystematic significance was also established. Results of pharmacological
investigations of essential oils indicated their importance as potential new medicinal plant
raw materials, under condition of respecting established maximum daily intakes for those
oils in which furanocoumarins were detected.
AB - Značaj farmakognozijskih studija na do sada neispitivanim ili nedovoljno ispitivanim
samoniklim biljkama konstantno raste s obzirom na sve veće potrebe farmaceutske
industrije za novim bioaktivnim izolatima, uključujući i etarska ulja i ekstrakte. U skladu sa
tim, sprovedeno je opsežno istraživanje svih devet taksona roda Heracleum L. (Apiaceae) (od
kojih su tri endemična), sa područja Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije (60
uzoraka različitih biljnih organa sakupljanih sa 14 lokaliteta u periodu od 2009-2016. god.).
Biljke ovog roda (mečje šape) dobile su latinski naziv po antičkom heroju Heraklu, kako zbog
svog habitusa, tako i zbog primene u narodnoj medicini u lečenju različitih bolesti. Takođe,
neke od njih bile su glavni sastojak boršča, tradicionalnog jela u zemljama istočne Evrope.
Interesantne su zbog širokog spektra metabolita: od komponenti etarskih ulja, kumarina,
flavonoida, fenolkarboksilnih kiselina, triterpena i fitosterola, sve do nekih specifičnih
masnih kiselina. Ispitivanje navedenih sekundarnih i primarnih metabolita ovih taksona
sprovedeno je uz korišćenje savremenih hromatografskih i spektroskopskih tehnika (GC-
FID-MS, LC-MS i NMR). U slučaju 35 odabranih etarskih ulja ispitivane su i antimikrobna,
citotoksična i/ili antioksidantna aktivnost. Utvrđeno je da su proučavane biljke potencijalno
novi izvori jedinjenja od značaja ne samo za farmaceutsku, već i za kozmetičku,
prehrambenu i hemijsku industriju. Za komponente etarskih ulja i furanokumarine
ustanovljeno je multivarijantnom statističkom analizom da imaju i hemosistematski značaj.
Rezultati ispitivanja farmakoloških aktivnosti etarskih ulja ukazali su na njihovu važnost kao
potencijalno novih lekovitih biljnih sirovina, uz uslov poštovanja ustanovljenih maksimalnih
dozvoljenih dnevnih unosa za ona etarska ulja u kojima su detektovani furanokumarini.
PB - Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)
C3 - Arhiv za farmaciju
T1 - Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials
T1 - Ispitivanja biljaka roda heracleum autohtonih za jugoistočnu evropu ‐ u potrazi za novim prirodnim lekovitim sirovinama
VL - 72
IS - 4 suplement
SP - S62
EP - S63
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4448
ER - 
@conference{
author = "Ušjak, Ljuboš",
year = "2022",
abstract = "Significance of pharmacognostic studies on previously untested or scarcely tested
wild plants is constantly rising, considering growing demand of pharmaceutical industry for
new bioactive isolates, including essential oils and extracts. Accordingly, comprehensive
research that included all nine taxa of genus Heracleum L. (Apiaceae) (three of which are
endemic) from Serbia, Montenegro, North Macedonia and Slovenia was performed (60
samples of various plant organs collected from 14 localities in period 2009-2016). Plants of
this genus (cow parsnips) got their Latin name after ancient hero Heracles, because of their
habitus and use in folk medicine in treatment of various diseases. Also, some of them were
the main ingredient of borscht, a traditional dish in Eastern European countries. They are
interesting because of wide range of metabolites: from essential oil components, coumarins,
flavonoids, phenolic acids, triterpenes and phytosterols, to some specific fatty acids. Analysis
of these secondary and primary metabolites was performed using modern chromatographic
and spectroscopic techniques (GC-FID-MS, LC-MS and NMR). In the case of 35 selected
essential oils, antimicrobial, cytotoxic and/or antioxidant activities were also tested. It was
revealed that studied plants represent potential new sources of compounds of importance
not only for pharmaceutical, but also for cosmetic, food and chemical industries. For
components of essential oils and furanocoumarins, by multivariate statistical analysis,
chemosystematic significance was also established. Results of pharmacological
investigations of essential oils indicated their importance as potential new medicinal plant
raw materials, under condition of respecting established maximum daily intakes for those
oils in which furanocoumarins were detected., Značaj farmakognozijskih studija na do sada neispitivanim ili nedovoljno ispitivanim
samoniklim biljkama konstantno raste s obzirom na sve veće potrebe farmaceutske
industrije za novim bioaktivnim izolatima, uključujući i etarska ulja i ekstrakte. U skladu sa
tim, sprovedeno je opsežno istraživanje svih devet taksona roda Heracleum L. (Apiaceae) (od
kojih su tri endemična), sa područja Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije (60
uzoraka različitih biljnih organa sakupljanih sa 14 lokaliteta u periodu od 2009-2016. god.).
Biljke ovog roda (mečje šape) dobile su latinski naziv po antičkom heroju Heraklu, kako zbog
svog habitusa, tako i zbog primene u narodnoj medicini u lečenju različitih bolesti. Takođe,
neke od njih bile su glavni sastojak boršča, tradicionalnog jela u zemljama istočne Evrope.
Interesantne su zbog širokog spektra metabolita: od komponenti etarskih ulja, kumarina,
flavonoida, fenolkarboksilnih kiselina, triterpena i fitosterola, sve do nekih specifičnih
masnih kiselina. Ispitivanje navedenih sekundarnih i primarnih metabolita ovih taksona
sprovedeno je uz korišćenje savremenih hromatografskih i spektroskopskih tehnika (GC-
FID-MS, LC-MS i NMR). U slučaju 35 odabranih etarskih ulja ispitivane su i antimikrobna,
citotoksična i/ili antioksidantna aktivnost. Utvrđeno je da su proučavane biljke potencijalno
novi izvori jedinjenja od značaja ne samo za farmaceutsku, već i za kozmetičku,
prehrambenu i hemijsku industriju. Za komponente etarskih ulja i furanokumarine
ustanovljeno je multivarijantnom statističkom analizom da imaju i hemosistematski značaj.
Rezultati ispitivanja farmakoloških aktivnosti etarskih ulja ukazali su na njihovu važnost kao
potencijalno novih lekovitih biljnih sirovina, uz uslov poštovanja ustanovljenih maksimalnih
dozvoljenih dnevnih unosa za ona etarska ulja u kojima su detektovani furanokumarini.",
publisher = "Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)",
journal = "Arhiv za farmaciju",
title = "Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials, Ispitivanja biljaka roda heracleum autohtonih za jugoistočnu evropu ‐ u potrazi za novim prirodnim lekovitim sirovinama",
volume = "72",
number = "4 suplement",
pages = "S62-S63",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4448"
}
Ušjak, L.. (2022). Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials. in Arhiv za farmaciju
Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)., 72(4 suplement), S62-S63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4448
Ušjak L. Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials. in Arhiv za farmaciju. 2022;72(4 suplement):S62-S63.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4448 .
Ušjak, Ljuboš, "Investigations of plants of the genus Heracleum autochthonous for Southeastern Europe - searching for new natural medicinal raw materials" in Arhiv za farmaciju, 72, no. 4 suplement (2022):S62-S63,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4448 .

Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae)

Stojanović, Danilo; Marčetić, Mirjana; Ušjak, Dušan; Milenković, Marina

(Belgrade : Military Medical Academy, INI, 2022)

TY - JOUR
AU - Stojanović, Danilo
AU - Marčetić, Mirjana
AU - Ušjak, Dušan
AU - Milenković, Marina
PY - 2022
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4061
AB - Background/Aim. Plant essential oils (EOs) can have a significant antibacterial effect especially through additive or synergistic action as antibiotic adjuvants. We investi-gated the composition and activity of EOs of two species of genus Salvia (S) from Greece with the aim to deter-mine their antimicrobial activity as well as the activity in combination with selected antibiotics. Methods. The aerial parts of wild-growing S. fruticosa and S. ringens were subjected to a steam distillation and the obtained EOs were analyzed by gas chromatography and gas chroma-tography/mass spectrometry. The broth-microdilution method was used in order to determine the minimum in-hibitory concentrations (MICs) of EOs on seven strains of bacteria and one yeast. Antimicrobial activity of the combination of EO and antibiotics was investigated by checkerboard method and estimated by calculating frac-tional inhibitory concentration (FIC) of each component and fractional inhibitory concentration index (FICI). Re-sults. Dominant component of S. fruticosa EO was trans-thujone (54.2%) and for S. ringens EO it was α-pinene (28.1%). The MICs of EOs of both species were in the range from 200 μg/mL to > 500 μg/mL. The strongest antimicrobial effect was achieved against Bacillus subtilis and Candida albicans. According to FICI values, EO of S. fruticosa had additive effect with ciprofloxacin against most of bacterial strains but not with amikacin. Conclu-sion. The essential oils of S. ringens and S. fruticosa showed modest antimicrobial activity. However, the es-sential oil of S. fruticosa showed a promising additive ef-fect in combination with ciprofloxacin.
AB - Uvod/Cilj. Etarska ulja različitih biljaka mogu imati značajna antibakterijska svojstva, posebno kao adjuvanti antibiotika sa kojima ostvaruju aditivno ili sinergistično dejstvo. Ispitivali smo sastav i aktivnost etarskih ulja dve vrste roda Salvia (S) iz Grčke sa ciljem da odredimo njihovu antimkrobnu aktivnost, kao i dejstvo u kombi-naciji sa odabranim antibioticima. Metode. Nadzemni delovi samoniklih S. fruticosa i S. ringens su destilovani vodenom parom i dobijena etarska ulja su analizirana gasnom hromatografijom i gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom. Radi određivanja minimalnih inhibitornih koncentracija (MICs) etarskog ulja na sedam sojeva bakterija i na jednoj patogenoj gljivici korišćena je mikrodiluciona metoda. Antimikrobna aktivnost kombi-nacije etarskog ulja i antibiotika ispitana je checkerboard metodom i procenjena je na osnovu frakcione inhibi-torne koncentracije (FIC) svake komponente i indeksa frakcione inhibitorne koncentracije (FICI). Resultati. Dominantna komponenta etarskog ulja S. fruticosa je bio trans-tujon (54,2%), a etarskog ulja S. ringens α-pinen (28,1%). MICs etarskog ulja obe vrste su bile u opsegu od 200 μg/mL do > 500 μg/mL. Najsnažnija anti-mikrobna aktivnost ostvarena je protiv Bacillus subtilis i Candida albicans. Na osnovu FICI vrednosti, etarsko ulje S. fruticosa je sa ciprofloksacinom, ali ne i sa amikacinom imalo aditivni efekat protiv većine bakterijskih sojeva. Zaključak. Etarska ulja S. ringens i S. fruticosa su pokazala skromnu antimikrobnu aktivnost, ali je etarsko ulje S. fru-ticosa u kombinaciji sa ciprofloksacinom ispoljilo značajan aditivni efekat.
PB - Belgrade : Military Medical Academy, INI
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae)
T1 - Sastav i antimikrobna aktivnost etarskih ulja Salvia fruticosa i Salvia ringens (Lamiaceae)
VL - 79
IS - 1
SP - 62
EP - 68
DO - 10.2298/VSP200508083S
ER - 
@article{
author = "Stojanović, Danilo and Marčetić, Mirjana and Ušjak, Dušan and Milenković, Marina",
year = "2022",
abstract = "Background/Aim. Plant essential oils (EOs) can have a significant antibacterial effect especially through additive or synergistic action as antibiotic adjuvants. We investi-gated the composition and activity of EOs of two species of genus Salvia (S) from Greece with the aim to deter-mine their antimicrobial activity as well as the activity in combination with selected antibiotics. Methods. The aerial parts of wild-growing S. fruticosa and S. ringens were subjected to a steam distillation and the obtained EOs were analyzed by gas chromatography and gas chroma-tography/mass spectrometry. The broth-microdilution method was used in order to determine the minimum in-hibitory concentrations (MICs) of EOs on seven strains of bacteria and one yeast. Antimicrobial activity of the combination of EO and antibiotics was investigated by checkerboard method and estimated by calculating frac-tional inhibitory concentration (FIC) of each component and fractional inhibitory concentration index (FICI). Re-sults. Dominant component of S. fruticosa EO was trans-thujone (54.2%) and for S. ringens EO it was α-pinene (28.1%). The MICs of EOs of both species were in the range from 200 μg/mL to > 500 μg/mL. The strongest antimicrobial effect was achieved against Bacillus subtilis and Candida albicans. According to FICI values, EO of S. fruticosa had additive effect with ciprofloxacin against most of bacterial strains but not with amikacin. Conclu-sion. The essential oils of S. ringens and S. fruticosa showed modest antimicrobial activity. However, the es-sential oil of S. fruticosa showed a promising additive ef-fect in combination with ciprofloxacin., Uvod/Cilj. Etarska ulja različitih biljaka mogu imati značajna antibakterijska svojstva, posebno kao adjuvanti antibiotika sa kojima ostvaruju aditivno ili sinergistično dejstvo. Ispitivali smo sastav i aktivnost etarskih ulja dve vrste roda Salvia (S) iz Grčke sa ciljem da odredimo njihovu antimkrobnu aktivnost, kao i dejstvo u kombi-naciji sa odabranim antibioticima. Metode. Nadzemni delovi samoniklih S. fruticosa i S. ringens su destilovani vodenom parom i dobijena etarska ulja su analizirana gasnom hromatografijom i gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom. Radi određivanja minimalnih inhibitornih koncentracija (MICs) etarskog ulja na sedam sojeva bakterija i na jednoj patogenoj gljivici korišćena je mikrodiluciona metoda. Antimikrobna aktivnost kombi-nacije etarskog ulja i antibiotika ispitana je checkerboard metodom i procenjena je na osnovu frakcione inhibi-torne koncentracije (FIC) svake komponente i indeksa frakcione inhibitorne koncentracije (FICI). Resultati. Dominantna komponenta etarskog ulja S. fruticosa je bio trans-tujon (54,2%), a etarskog ulja S. ringens α-pinen (28,1%). MICs etarskog ulja obe vrste su bile u opsegu od 200 μg/mL do > 500 μg/mL. Najsnažnija anti-mikrobna aktivnost ostvarena je protiv Bacillus subtilis i Candida albicans. Na osnovu FICI vrednosti, etarsko ulje S. fruticosa je sa ciprofloksacinom, ali ne i sa amikacinom imalo aditivni efekat protiv većine bakterijskih sojeva. Zaključak. Etarska ulja S. ringens i S. fruticosa su pokazala skromnu antimikrobnu aktivnost, ali je etarsko ulje S. fru-ticosa u kombinaciji sa ciprofloksacinom ispoljilo značajan aditivni efekat.",
publisher = "Belgrade : Military Medical Academy, INI",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae), Sastav i antimikrobna aktivnost etarskih ulja Salvia fruticosa i Salvia ringens (Lamiaceae)",
volume = "79",
number = "1",
pages = "62-68",
doi = "10.2298/VSP200508083S"
}
Stojanović, D., Marčetić, M., Ušjak, D.,& Milenković, M.. (2022). Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae). in Vojnosanitetski pregled
Belgrade : Military Medical Academy, INI., 79(1), 62-68.
https://doi.org/10.2298/VSP200508083S
Stojanović D, Marčetić M, Ušjak D, Milenković M. Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae). in Vojnosanitetski pregled. 2022;79(1):62-68.
doi:10.2298/VSP200508083S .
Stojanović, Danilo, Marčetić, Mirjana, Ušjak, Dušan, Milenković, Marina, "Composition and antimicrobial activity of essential oils of Salvia fruticosa and Salvia ringens (Lamiaceae)" in Vojnosanitetski pregled, 79, no. 1 (2022):62-68,
https://doi.org/10.2298/VSP200508083S . .

Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential

Milutinović, Violeta

(Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), 2022)

TY - CONF
AU - Milutinović, Violeta
PY - 2022
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4449
AB - The hawkweed genus Hieracium L. s. str. (Asteraceae) is one of the species-richest and
systematically the most complex genera of flowering plants. The genus traditional
classification, beside Hieracium, included, among others, subgenus Pilosella, which is
currently considered as separate genus. In folk medicine, application of some Hieracium s.
str. species was reported for various respiratory, gastrointestinal, urogenital, and some skin
disorders. The 28 species from the Balkan Peninsula were investigated, and majority was
collected on the Mt Durmitor (Montenegro), where the greatest diversity of taxa of this genus
was registered. In flowering aerial parts, composition of pharmaceutically significant
secondary metabolites - flavonoids, phenolic acids, sesquiterpene lactones and triterpenes
was established, and by multivariate statistical analysis their chemosystematic significance
was demonstrated. Corresponding metabolites isolation was performed using column
chromatography and semi-preparative liquid chromatography (LC-MS), identification using
mass spectrometry, NMR spectroscopy and refractometry, and extracts comparative
qualitative and quantitative analysis using LC-MS or gas chromatography (GC-FID-MS). In all
28 species, sesquiterpene lactones were identified for the first time. Three of them were
previously undescribed proline conjugates. Sesquiterpene lactone-amino acid conjugates are
quite rare in nature, and formerly were identified only in a few species of other Asteraceae
genera. Results obtained by investigation of pharmacological activities (in vitro antioxidant,
antimicrobial, cytotoxic, anticholinesterase, and in vivo antihyperalgesic and antiedematous),
as well as safety profiles of selected, chemically characterized extracts and/or secondary
metabolites, indicated the medicinal potential of the analysed plants and gave justification
for further research aiming to find new natural medicinal raw materials.
AB - Rod Hieracium L. s. str. (jastrebnik, runjavica) (Asteraceae) je jedan od najvećih i
sistematski najsloženijih rodova skrivenosemenica. Tradicionalna klasifikacija roda je pored
podroda Hieracium uključivala, između ostalog, i podrod Pilosella, koji prema savremenoj
klasifikaciji ima status roda. Za pojedine vrste roda Hieracium s. str. je zabeležena primena u
narodnoj medicini kod različitih poremećaja respiratornog, gastrointestinalnog, urogenitalnog
trakta i kod nekih kožnih bolesti. Sprovedeno je istraživanje 28 vrsta sa Balkanskog
poluostrva, od kojih je najveć i broj sakupljen na planini Durmitor (Crna Gora), na kojoj je
konstatovan najveći diverzitet taksona roda. U nadzemnim delovima biljaka u cvetu ustanovljena
je kompozicija sekundarnih metabolita od značaja za farmaciju - flavonoida, fenolkarboksilnih
kiselina, seskviterpenskih laktona i triterpena, i multivarijantnom statističkom analizom
pokazan i njihov hemosistematski značaj. Izolovanje odgovarajućih metabolita izvršeno je
primenom hromatografije u koloni i semi-preparativne tečne hromatografije (LC-MS),
identifikacija primenom masene spektrometrije, NMR spektroskopije i refraktometrije, a uporedna
kvalitativna i kvantitativna analiza ekstrakata primenom LC-MS ili gasne hromatografije (GC-FID-
MS). Seskviterpenski laktoni su u svih 28 vrsta identifikovani po prvi put, od kojih su tri do
sada neopisani konjugati sa prolinom. Konjugati seskviterpenskih laktona sa
aminokiselinama su inače vrlo retki u prirodi i do sada su identifikovani samo u nekoliko
vrsta drugih rodova familije Asteraceae. Rezultati dobijeni ispitivanjem farmakološke
aktivnosti (in vitro antioksidantne, antimikrobne, citotoksične, antiholinesterazne, i in vivo
antihiperalgezijske i antiedematozne), kao i rezultati ispitivanja bezbednosti primene za
odabrane, hemijski okarakterisane ekstrakte i/ili sekundarne metabolite ukazali su na
lekoviti potencijal ispitivanih biljaka i opravdanost daljih istraživanja u cilju iznalaženja
novih prirodnih lekovitih sirovina.
PB - Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)
C3 - Arhiv za farmaciju
T1 - Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential
T1 - Vrste roda Hieracium s. str. sa Balkanskog poluostrva: sekundarni metaboliti i farmakološki potencijal
VL - 72
IS - 4 suplement
SP - S64
EP - S65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4449
ER - 
@conference{
author = "Milutinović, Violeta",
year = "2022",
abstract = "The hawkweed genus Hieracium L. s. str. (Asteraceae) is one of the species-richest and
systematically the most complex genera of flowering plants. The genus traditional
classification, beside Hieracium, included, among others, subgenus Pilosella, which is
currently considered as separate genus. In folk medicine, application of some Hieracium s.
str. species was reported for various respiratory, gastrointestinal, urogenital, and some skin
disorders. The 28 species from the Balkan Peninsula were investigated, and majority was
collected on the Mt Durmitor (Montenegro), where the greatest diversity of taxa of this genus
was registered. In flowering aerial parts, composition of pharmaceutically significant
secondary metabolites - flavonoids, phenolic acids, sesquiterpene lactones and triterpenes
was established, and by multivariate statistical analysis their chemosystematic significance
was demonstrated. Corresponding metabolites isolation was performed using column
chromatography and semi-preparative liquid chromatography (LC-MS), identification using
mass spectrometry, NMR spectroscopy and refractometry, and extracts comparative
qualitative and quantitative analysis using LC-MS or gas chromatography (GC-FID-MS). In all
28 species, sesquiterpene lactones were identified for the first time. Three of them were
previously undescribed proline conjugates. Sesquiterpene lactone-amino acid conjugates are
quite rare in nature, and formerly were identified only in a few species of other Asteraceae
genera. Results obtained by investigation of pharmacological activities (in vitro antioxidant,
antimicrobial, cytotoxic, anticholinesterase, and in vivo antihyperalgesic and antiedematous),
as well as safety profiles of selected, chemically characterized extracts and/or secondary
metabolites, indicated the medicinal potential of the analysed plants and gave justification
for further research aiming to find new natural medicinal raw materials., Rod Hieracium L. s. str. (jastrebnik, runjavica) (Asteraceae) je jedan od najvećih i
sistematski najsloženijih rodova skrivenosemenica. Tradicionalna klasifikacija roda je pored
podroda Hieracium uključivala, između ostalog, i podrod Pilosella, koji prema savremenoj
klasifikaciji ima status roda. Za pojedine vrste roda Hieracium s. str. je zabeležena primena u
narodnoj medicini kod različitih poremećaja respiratornog, gastrointestinalnog, urogenitalnog
trakta i kod nekih kožnih bolesti. Sprovedeno je istraživanje 28 vrsta sa Balkanskog
poluostrva, od kojih je najveć i broj sakupljen na planini Durmitor (Crna Gora), na kojoj je
konstatovan najveći diverzitet taksona roda. U nadzemnim delovima biljaka u cvetu ustanovljena
je kompozicija sekundarnih metabolita od značaja za farmaciju - flavonoida, fenolkarboksilnih
kiselina, seskviterpenskih laktona i triterpena, i multivarijantnom statističkom analizom
pokazan i njihov hemosistematski značaj. Izolovanje odgovarajućih metabolita izvršeno je
primenom hromatografije u koloni i semi-preparativne tečne hromatografije (LC-MS),
identifikacija primenom masene spektrometrije, NMR spektroskopije i refraktometrije, a uporedna
kvalitativna i kvantitativna analiza ekstrakata primenom LC-MS ili gasne hromatografije (GC-FID-
MS). Seskviterpenski laktoni su u svih 28 vrsta identifikovani po prvi put, od kojih su tri do
sada neopisani konjugati sa prolinom. Konjugati seskviterpenskih laktona sa
aminokiselinama su inače vrlo retki u prirodi i do sada su identifikovani samo u nekoliko
vrsta drugih rodova familije Asteraceae. Rezultati dobijeni ispitivanjem farmakološke
aktivnosti (in vitro antioksidantne, antimikrobne, citotoksične, antiholinesterazne, i in vivo
antihiperalgezijske i antiedematozne), kao i rezultati ispitivanja bezbednosti primene za
odabrane, hemijski okarakterisane ekstrakte i/ili sekundarne metabolite ukazali su na
lekoviti potencijal ispitivanih biljaka i opravdanost daljih istraživanja u cilju iznalaženja
novih prirodnih lekovitih sirovina.",
publisher = "Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)",
journal = "Arhiv za farmaciju",
title = "Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential, Vrste roda Hieracium s. str. sa Balkanskog poluostrva: sekundarni metaboliti i farmakološki potencijal",
volume = "72",
number = "4 suplement",
pages = "S64-S65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4449"
}
Milutinović, V.. (2022). Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential. in Arhiv za farmaciju
Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)., 72(4 suplement), S64-S65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4449
Milutinović V. Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential. in Arhiv za farmaciju. 2022;72(4 suplement):S64-S65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4449 .
Milutinović, Violeta, "Hieracium s. str. species from the Balkan Peninsula: secondary metabolites and pharmacological potential" in Arhiv za farmaciju, 72, no. 4 suplement (2022):S64-S65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_4449 .

Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil

Suručić, Relja; Kundaković-Vasović, Tatjana; Marčetić, Mirjana; Drakul, Dragana; Milenković, Marina; Kovačević, Nada

(Belgrade : Military Medical Academy, INI, 2021)

TY - JOUR
AU - Suručić, Relja
AU - Kundaković-Vasović, Tatjana
AU - Marčetić, Mirjana
AU - Drakul, Dragana
AU - Milenković, Marina
AU - Kovačević, Nada
PY - 2021
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4002
AB - Phytochemical and pharmacological in-vestigations of essential oils isolated from plant species of the genus Seseli have been intensified recently. These plant species have long-term use in nutrition and traditional medicine in the treatment of various disorders. Volatile secondary metabolites of Seseli gracile Waldst. & Kit (Apiaceae) have not been pharma-cologically examined so far. The aim of the conducted research was to assess the antiradical, antimicrobial and spasmolytic ac-tivities of S. gracile essential oil isolated from the aerial parts of the plant. Methods. The antiradical activity was determined us-ing the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scaveng-ing test, antimicrobial activity using broth microdilution meth-od with standard strains of Gram (+), Gram (-) bacteria and yeast, while spasmolytic activity was evaluated on isolated rat il-eum, pre-contracted with a high concentration of potassium. Results. The results showed moderate antiradical (SC50 = 78.60 μg/mL) and good spasmolytic activity (IC50 = 271.4 nL/mL) of S. gracile essential oil. In the range of tested concen-trations, minimal inhibitory concentration (MIC) was deter-mined only for the strain of Escherichia coli (500 μg/mL). Con-clusion. Results obtained in this study justify the need for fur-ther studies to elucidate exact molecular mechanism underlay this spasmolytic effect of S. gracile herb essential oil.
AB - Etarska ulja izolovana iz vrsta roda Seseli su u poslednje vreme intenzivno farmakološki i fitohemijski proučavana. Biljke iz ovog roda se koriste već duži niz godina u ishrani i tradicionalnoj terapiji različitih oboljenja. Farmakološka aktivnost etarskog ulja izolovanog iz Seseli gracile do sada nije ispitivana. Stoga je cilj ovog istraživanja bio da se ispita antiradikalska, antimikrobna i spazmolitična aktivnost etarskog ulja izolovanog iz nadzemnih delova biljne vrste S. gracile. Metode. Antiradikalska aktivnost je utvrđena testom neutralizacije 2.2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikala, antimikrobna, bujon-mikrodilucionom metodom uz upotrebu standardnih sojeva Gram (+), Gram (-) bakterija i gljivica, a spazmolitična na izolovanom ileumu pacova, prethodno kontrahovanom visokom koncentarcijom kalijuma. Rezultati. Rezultati pokazuju umerenu antiradikalsku (SC50 = 78.60 μg/mL) i dobru spazmolitičnu aktivnost (IC50 = 271.4 nL/mL) etarskog ulja S. gracile. U opsegu testiranih koncentracija utvrđena je minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) samo za soj Escherichia coli (500 μg/mL). Zaključak. Dobijeni rezultati opravdavaju potrebu za budućim istraživanjima koja bi razjasnila tačne mehanizme kojima se ostvaruje spazmolitički efekat etarskog ulja nadzemnog dela S. gracile.
PB - Belgrade : Military Medical Academy, INI
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil
T1 - Farmakološka karakterizacija etarskog ulja Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae)
VL - 78
IS - 10
SP - 1065
EP - 1071
DO - 10.2298/VSP190320028S
ER - 
@article{
author = "Suručić, Relja and Kundaković-Vasović, Tatjana and Marčetić, Mirjana and Drakul, Dragana and Milenković, Marina and Kovačević, Nada",
year = "2021",
abstract = "Phytochemical and pharmacological in-vestigations of essential oils isolated from plant species of the genus Seseli have been intensified recently. These plant species have long-term use in nutrition and traditional medicine in the treatment of various disorders. Volatile secondary metabolites of Seseli gracile Waldst. & Kit (Apiaceae) have not been pharma-cologically examined so far. The aim of the conducted research was to assess the antiradical, antimicrobial and spasmolytic ac-tivities of S. gracile essential oil isolated from the aerial parts of the plant. Methods. The antiradical activity was determined us-ing the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scaveng-ing test, antimicrobial activity using broth microdilution meth-od with standard strains of Gram (+), Gram (-) bacteria and yeast, while spasmolytic activity was evaluated on isolated rat il-eum, pre-contracted with a high concentration of potassium. Results. The results showed moderate antiradical (SC50 = 78.60 μg/mL) and good spasmolytic activity (IC50 = 271.4 nL/mL) of S. gracile essential oil. In the range of tested concen-trations, minimal inhibitory concentration (MIC) was deter-mined only for the strain of Escherichia coli (500 μg/mL). Con-clusion. Results obtained in this study justify the need for fur-ther studies to elucidate exact molecular mechanism underlay this spasmolytic effect of S. gracile herb essential oil., Etarska ulja izolovana iz vrsta roda Seseli su u poslednje vreme intenzivno farmakološki i fitohemijski proučavana. Biljke iz ovog roda se koriste već duži niz godina u ishrani i tradicionalnoj terapiji različitih oboljenja. Farmakološka aktivnost etarskog ulja izolovanog iz Seseli gracile do sada nije ispitivana. Stoga je cilj ovog istraživanja bio da se ispita antiradikalska, antimikrobna i spazmolitična aktivnost etarskog ulja izolovanog iz nadzemnih delova biljne vrste S. gracile. Metode. Antiradikalska aktivnost je utvrđena testom neutralizacije 2.2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikala, antimikrobna, bujon-mikrodilucionom metodom uz upotrebu standardnih sojeva Gram (+), Gram (-) bakterija i gljivica, a spazmolitična na izolovanom ileumu pacova, prethodno kontrahovanom visokom koncentarcijom kalijuma. Rezultati. Rezultati pokazuju umerenu antiradikalsku (SC50 = 78.60 μg/mL) i dobru spazmolitičnu aktivnost (IC50 = 271.4 nL/mL) etarskog ulja S. gracile. U opsegu testiranih koncentracija utvrđena je minimalna inhibitorna koncentracija (MIC) samo za soj Escherichia coli (500 μg/mL). Zaključak. Dobijeni rezultati opravdavaju potrebu za budućim istraživanjima koja bi razjasnila tačne mehanizme kojima se ostvaruje spazmolitički efekat etarskog ulja nadzemnog dela S. gracile.",
publisher = "Belgrade : Military Medical Academy, INI",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil, Farmakološka karakterizacija etarskog ulja Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae)",
volume = "78",
number = "10",
pages = "1065-1071",
doi = "10.2298/VSP190320028S"
}
Suručić, R., Kundaković-Vasović, T., Marčetić, M., Drakul, D., Milenković, M.,& Kovačević, N.. (2021). Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil. in Vojnosanitetski pregled
Belgrade : Military Medical Academy, INI., 78(10), 1065-1071.
https://doi.org/10.2298/VSP190320028S
Suručić R, Kundaković-Vasović T, Marčetić M, Drakul D, Milenković M, Kovačević N. Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil. in Vojnosanitetski pregled. 2021;78(10):1065-1071.
doi:10.2298/VSP190320028S .
Suručić, Relja, Kundaković-Vasović, Tatjana, Marčetić, Mirjana, Drakul, Dragana, Milenković, Marina, Kovačević, Nada, "Pharmacological characterisation of Seseli gracile Waldst. & Kit. (Apiaceae) essential oil" in Vojnosanitetski pregled, 78, no. 10 (2021):1065-1071,
https://doi.org/10.2298/VSP190320028S . .
2
2

Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva

Milutinović, Violeta

(Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, 2021)

TY - THES
AU - Milutinović, Violeta
PY - 2021
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8442
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24744/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49042953
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18845
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4039
AB - hibridogenih).Semipreparativnim LC-MS metodama, iz MeOH ekstrakta cvasti H. calophyllum izolovana sučetiri seskviterpenska laktona (krepizid E i tri nova jedinjenja: 8-epi-ikserisamin A, kalofilamin A ikalofilamin B), a iz MeOH ekstrakta podzemnih organa H. scheppigianum pet fenolkarboksilnih(mono- ili di-O-kafeoilhina) kiselina (identifikacija na osnovu NMR i MS spektara).Ukupno četiri seskviterpenska laktona, sedam mono- ili di-O-kafeoilhina kiselina i 19flavonoida (luteolin, apigenin, diosmetin, 15 njihovih heterozida i heterozid kvercetina)kvantifikovani su u suvim MeOH ekstraktima ispitivanih podzemnih organa dve vrste i herbi 28vrsta LC-MS metodama, i pet triterpena (derivata ursana, oleana i lupana) u suvim CH2Cl2ekstraktima herbi 28 vrsta GC-FID-MS metodom (identifikacija pomoću standarda, NMR, MS i/iliUV spektara). Hemosistematski značaj jedinjenja identifikovanih u herbama 28 vrsta utvrđen jemultivarijantnim statističkim metodama (PCA, nMDS i UPGMA).Suvi MeOH ekstrakti herbi su in vitro pokazali značajan ukupni antioksidantni potencijal isposobnost neutralizacije slobodnih DPPH•, ABTS•+ i OH• radikala (28 vrsta) i inhibicijeacetilholinesteraze (27 vrsta) i butirilholinesteraze (7 vrsta). Među testiranih 12 jedinjenja, najboljuantiholinesteraznu aktivnost ispoljila su tri flavonoidna aglikona i 8-epi-ikserisamin A. Odabranisuvi MeOH i CH2Cl2 ekstrakti herbi šest vrsta pokazali su antimikrobnu aktivnost prema 18, a 8-epi-ikserisamin A i krepizid E prema 4 mikroorganizma. Isti odabrani izolati ispoljili sucitotoksični efekat prema tri, odnosno jednoj tumorskoj ćelijskoj liniji, uz zanemarljivu inhibicijurasta zdravih ćelija. Tri odabrana MeOH i CH2Cl2 ekstrakta su u modelu inflamacije šape pacovaizazvane karageninom pokazala antihiperalgezijsku, ali ne i antiedematoznu aktivnost; bezbednostprimene dva ekstrakta koji su ispoljili značajnu antihiperalgezijsku aktivnost pokazana je in vivorotarod i testom akutne toksičnosti.Ključne reči:
AB - nonhybridogenousand 16 hybridogenous).Using semipreparative LC-MS methods, four sesquiterpene lactones (crepiside E and three newcompounds: 8-epiixerisamine A, calophyllamine A and calophyllamine B) were isolated from theMeOH extract of H. calophyllum flowering heads, and five phenolic (mono- or di-Ocaffeoylquinic)acids from the MeOH extract of H. scheppigianum underground parts(identification based on NMR and MS spectra).Total of four sesquiterpene lactones, seven mono- or di-O-caffeoylquinic acids and 19flavonoids (luteolin, apigenin, diosmetin, their 15 glycosides and one quercetin glycoside) werequantified in the dried MeOH extracts of the investigated underground parts of two species andherbs of 28 species, using LC-MS methods, and five triterpenes (ursane, oleane and lupanederivatives) in the dried CH2Cl2 extracts of the herbs of 28 species, using GC-FID-MS method(identification using standards, NMR, MS and/or UV spectra). Chemosystematic significance ofthe compounds identified in the herbs of 28 species was determined using multivariate statistics(PCA, nMDS and UPGMA).Dried MeOH herb extracts in vitro exhibited significant total antioxidant activity andscavenging of DPPH•, ABTS•+ and OH• radicals (28 species), as well as the ability to inhibitacetylcholinesterase (27 species) and butyrylcholinesterase (7 species). Among 12 testedcompounds, three flavonoid aglycones and 8-epiixerisamine A exhibited the highestanticholinesterase activity. Selected dried MeOH and CH2Cl2 herb extracts of six species showedantimicrobial activity against 18, whereas 8-epiixerisamine A and crepiside E against fourmicroorganisms. The same selected isolates exhibited cytotoxic activity against three and onecancer cell lines, respectively, with negligible inhibition of the normal cells growth. In thecarrageenan-induced localized inflammation model in rats, three selected MeOH and CH2Cl2extracts exhibited antihyperalgesic, but not antiedematous activity; safety of the oral administrationof two extracts that exhibited significant antihyperalgesic activity was demonstrated in vivo inrotarod test and acute oral toxicity study.
PB - Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18845
ER - 
@phdthesis{
author = "Milutinović, Violeta",
year = "2021",
abstract = "hibridogenih).Semipreparativnim LC-MS metodama, iz MeOH ekstrakta cvasti H. calophyllum izolovana sučetiri seskviterpenska laktona (krepizid E i tri nova jedinjenja: 8-epi-ikserisamin A, kalofilamin A ikalofilamin B), a iz MeOH ekstrakta podzemnih organa H. scheppigianum pet fenolkarboksilnih(mono- ili di-O-kafeoilhina) kiselina (identifikacija na osnovu NMR i MS spektara).Ukupno četiri seskviterpenska laktona, sedam mono- ili di-O-kafeoilhina kiselina i 19flavonoida (luteolin, apigenin, diosmetin, 15 njihovih heterozida i heterozid kvercetina)kvantifikovani su u suvim MeOH ekstraktima ispitivanih podzemnih organa dve vrste i herbi 28vrsta LC-MS metodama, i pet triterpena (derivata ursana, oleana i lupana) u suvim CH2Cl2ekstraktima herbi 28 vrsta GC-FID-MS metodom (identifikacija pomoću standarda, NMR, MS i/iliUV spektara). Hemosistematski značaj jedinjenja identifikovanih u herbama 28 vrsta utvrđen jemultivarijantnim statističkim metodama (PCA, nMDS i UPGMA).Suvi MeOH ekstrakti herbi su in vitro pokazali značajan ukupni antioksidantni potencijal isposobnost neutralizacije slobodnih DPPH•, ABTS•+ i OH• radikala (28 vrsta) i inhibicijeacetilholinesteraze (27 vrsta) i butirilholinesteraze (7 vrsta). Među testiranih 12 jedinjenja, najboljuantiholinesteraznu aktivnost ispoljila su tri flavonoidna aglikona i 8-epi-ikserisamin A. Odabranisuvi MeOH i CH2Cl2 ekstrakti herbi šest vrsta pokazali su antimikrobnu aktivnost prema 18, a 8-epi-ikserisamin A i krepizid E prema 4 mikroorganizma. Isti odabrani izolati ispoljili sucitotoksični efekat prema tri, odnosno jednoj tumorskoj ćelijskoj liniji, uz zanemarljivu inhibicijurasta zdravih ćelija. Tri odabrana MeOH i CH2Cl2 ekstrakta su u modelu inflamacije šape pacovaizazvane karageninom pokazala antihiperalgezijsku, ali ne i antiedematoznu aktivnost; bezbednostprimene dva ekstrakta koji su ispoljili značajnu antihiperalgezijsku aktivnost pokazana je in vivorotarod i testom akutne toksičnosti.Ključne reči:, nonhybridogenousand 16 hybridogenous).Using semipreparative LC-MS methods, four sesquiterpene lactones (crepiside E and three newcompounds: 8-epiixerisamine A, calophyllamine A and calophyllamine B) were isolated from theMeOH extract of H. calophyllum flowering heads, and five phenolic (mono- or di-Ocaffeoylquinic)acids from the MeOH extract of H. scheppigianum underground parts(identification based on NMR and MS spectra).Total of four sesquiterpene lactones, seven mono- or di-O-caffeoylquinic acids and 19flavonoids (luteolin, apigenin, diosmetin, their 15 glycosides and one quercetin glycoside) werequantified in the dried MeOH extracts of the investigated underground parts of two species andherbs of 28 species, using LC-MS methods, and five triterpenes (ursane, oleane and lupanederivatives) in the dried CH2Cl2 extracts of the herbs of 28 species, using GC-FID-MS method(identification using standards, NMR, MS and/or UV spectra). Chemosystematic significance ofthe compounds identified in the herbs of 28 species was determined using multivariate statistics(PCA, nMDS and UPGMA).Dried MeOH herb extracts in vitro exhibited significant total antioxidant activity andscavenging of DPPH•, ABTS•+ and OH• radicals (28 species), as well as the ability to inhibitacetylcholinesterase (27 species) and butyrylcholinesterase (7 species). Among 12 testedcompounds, three flavonoid aglycones and 8-epiixerisamine A exhibited the highestanticholinesterase activity. Selected dried MeOH and CH2Cl2 herb extracts of six species showedantimicrobial activity against 18, whereas 8-epiixerisamine A and crepiside E against fourmicroorganisms. The same selected isolates exhibited cytotoxic activity against three and onecancer cell lines, respectively, with negligible inhibition of the normal cells growth. In thecarrageenan-induced localized inflammation model in rats, three selected MeOH and CH2Cl2extracts exhibited antihyperalgesic, but not antiedematous activity; safety of the oral administrationof two extracts that exhibited significant antihyperalgesic activity was demonstrated in vivo inrotarod test and acute oral toxicity study.",
publisher = "Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18845"
}
Milutinović, V.. (2021). Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18845
Milutinović V. Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva. in Универзитет у Београду. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18845 .
Milutinović, Violeta, "Ispitivanje sekundarnih metabolita i farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Hieracium L. (Asteraceae) sa Balkanskog poluostrva" in Универзитет у Београду (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18845 .

Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species

Milutinović, Violeta; Pecikoza, Uroš; Tomić, Maja ; Stepanović-Petrović, Radica; Niketić, Marjan; Ušjak, Ljuboš; Petrović, Silvana

(Taylor & Francis Ltd, 2020)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Violeta
AU - Pecikoza, Uroš
AU - Tomić, Maja 
AU - Stepanović-Petrović, Radica
AU - Niketić, Marjan
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Petrović, Silvana
PY - 2020
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3641
AB - Present study investigated triterpene profile, antihyperalgesic and antiedematous activities of Hieracium scheppigianum flowering aerial parts dichloromethane extract (SCH), and antihyperalgesic and antiedematous activities of previously chemically characterised polyphenol-rich H. glabratum and H. calophyllum flowering aerial parts methanol extracts (GLA and CAL, respectively). α- and β-Amyrin and their acetates, and lupeol acetate were identified and quantified in SCH by GC-FID and GC-MS. In carrageenan-induced localised inflammation model in rats, SCH and GLA (50–200 mg/kg, p.o.) produced significant and dose-dependent antihyperalgesic effect of 26.9%–56.2% (ED50=163.0 ± 26.5 mg/kg) and 25.3%–51.6% (ED50=211.6 ± 70.6 mg/kg), respectively, and CAL (200 mg/kg, p.o.) exhibited effect of 38.1%. Extracts did not significantly reduce paw edema. SCH and GLA, which demonstrated higher (over 50%) antihyperalgesic efficacy, were tested in a rotarod test (200 mg/kg, p.o.) and no alteration of motor coordination was observed. Also, acute administration of SCH and GLA in mice (2000 mg/kg, p.o.) caused neither mortality nor toxicity.
PB - Taylor & Francis Ltd
T2 - Natural Product Research
T1 - Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species
DO - 10.1080/14786419.2020.1768086
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Violeta and Pecikoza, Uroš and Tomić, Maja and Stepanović-Petrović, Radica and Niketić, Marjan and Ušjak, Ljuboš and Petrović, Silvana",
year = "2020",
abstract = "Present study investigated triterpene profile, antihyperalgesic and antiedematous activities of Hieracium scheppigianum flowering aerial parts dichloromethane extract (SCH), and antihyperalgesic and antiedematous activities of previously chemically characterised polyphenol-rich H. glabratum and H. calophyllum flowering aerial parts methanol extracts (GLA and CAL, respectively). α- and β-Amyrin and their acetates, and lupeol acetate were identified and quantified in SCH by GC-FID and GC-MS. In carrageenan-induced localised inflammation model in rats, SCH and GLA (50–200 mg/kg, p.o.) produced significant and dose-dependent antihyperalgesic effect of 26.9%–56.2% (ED50=163.0 ± 26.5 mg/kg) and 25.3%–51.6% (ED50=211.6 ± 70.6 mg/kg), respectively, and CAL (200 mg/kg, p.o.) exhibited effect of 38.1%. Extracts did not significantly reduce paw edema. SCH and GLA, which demonstrated higher (over 50%) antihyperalgesic efficacy, were tested in a rotarod test (200 mg/kg, p.o.) and no alteration of motor coordination was observed. Also, acute administration of SCH and GLA in mice (2000 mg/kg, p.o.) caused neither mortality nor toxicity.",
publisher = "Taylor & Francis Ltd",
journal = "Natural Product Research",
title = "Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species",
doi = "10.1080/14786419.2020.1768086"
}
Milutinović, V., Pecikoza, U., Tomić, M., Stepanović-Petrović, R., Niketić, M., Ušjak, L.,& Petrović, S.. (2020). Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species. in Natural Product Research
Taylor & Francis Ltd..
https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1768086
Milutinović V, Pecikoza U, Tomić M, Stepanović-Petrović R, Niketić M, Ušjak L, Petrović S. Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species. in Natural Product Research. 2020;.
doi:10.1080/14786419.2020.1768086 .
Milutinović, Violeta, Pecikoza, Uroš, Tomić, Maja , Stepanović-Petrović, Radica, Niketić, Marjan, Ušjak, Ljuboš, Petrović, Silvana, "Investigation of antihyperalgesic and antiedematous activities of three Hieracium species" in Natural Product Research (2020),
https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1768086 . .
2
1
2

Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe

Ušjak, Ljuboš; Niketić, Marjan; Drobac, Milica; Petrović, Silvana

(Springer Nature, 2020)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Niketić, Marjan
AU - Drobac, Milica
AU - Petrović, Silvana
PY - 2020
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3530
AB - The composition of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa (populations collected in Serbia, Montenegro, North Macedonia and Slovenia) was statistically analyzed to evaluate its chemosystematic significance. Investigated taxa included H. orphanidis and the representatives of H. sphondylium group: H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii and H. verticillatum. Hydrodistilled essential oils were analyzed by GC–FID and GC–MS. Chemosystematic significance was evaluated using multivariate statistics: principal component analysis (PCA), non-metric multidimensional scaling (NMDS) and unweighted pair-group arithmetic averages clustering (UPGMA). Statistical analyses included our previously published data on the composition of essential oils of eight leaf and three flower samples, as well as the data on the composition of the oils of additional eight leaf and five flower samples obtained in the current work. Leaf and flower essential oils of H. sphondylium group members were dominated by various sesquiterpenes, phenylpropanoids and/or monoterpenes. Heracleum orphanidis leaf and flower essential oils were rich in aliphatic esters, mostly octyl acetate. Statistical analysis of the composition of leaf essential oils, as well as of flower oils, demonstrated the grouping of investigated populations of these Heracleum taxa according to their systematics, i.e., separation of H. orphanidis from the representatives of H. sphondylium group, and grouping of H. pyrenaicum subspecies within this group. Morphologically related H. sibiricum and H. ternatum were closely located in PCA and NMDS and in UPGMA even shared the same cluster.
PB - Springer Nature
T2 - Plant Systematics and Evolution
T1 - Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe
VL - 306
IS - 1
DO - 10.1007/s00606-020-01645-z
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Ljuboš and Niketić, Marjan and Drobac, Milica and Petrović, Silvana",
year = "2020",
abstract = "The composition of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa (populations collected in Serbia, Montenegro, North Macedonia and Slovenia) was statistically analyzed to evaluate its chemosystematic significance. Investigated taxa included H. orphanidis and the representatives of H. sphondylium group: H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii and H. verticillatum. Hydrodistilled essential oils were analyzed by GC–FID and GC–MS. Chemosystematic significance was evaluated using multivariate statistics: principal component analysis (PCA), non-metric multidimensional scaling (NMDS) and unweighted pair-group arithmetic averages clustering (UPGMA). Statistical analyses included our previously published data on the composition of essential oils of eight leaf and three flower samples, as well as the data on the composition of the oils of additional eight leaf and five flower samples obtained in the current work. Leaf and flower essential oils of H. sphondylium group members were dominated by various sesquiterpenes, phenylpropanoids and/or monoterpenes. Heracleum orphanidis leaf and flower essential oils were rich in aliphatic esters, mostly octyl acetate. Statistical analysis of the composition of leaf essential oils, as well as of flower oils, demonstrated the grouping of investigated populations of these Heracleum taxa according to their systematics, i.e., separation of H. orphanidis from the representatives of H. sphondylium group, and grouping of H. pyrenaicum subspecies within this group. Morphologically related H. sibiricum and H. ternatum were closely located in PCA and NMDS and in UPGMA even shared the same cluster.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Plant Systematics and Evolution",
title = "Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe",
volume = "306",
number = "1",
doi = "10.1007/s00606-020-01645-z"
}
Ušjak, L., Niketić, M., Drobac, M.,& Petrović, S.. (2020). Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe. in Plant Systematics and Evolution
Springer Nature., 306(1).
https://doi.org/10.1007/s00606-020-01645-z
Ušjak L, Niketić M, Drobac M, Petrović S. Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe. in Plant Systematics and Evolution. 2020;306(1).
doi:10.1007/s00606-020-01645-z .
Ušjak, Ljuboš, Niketić, Marjan, Drobac, Milica, Petrović, Silvana, "Chemosystematic evaluation of leaf and flower essential oils of eight Heracleum taxa from Southeastern Europe" in Plant Systematics and Evolution, 306, no. 1 (2020),
https://doi.org/10.1007/s00606-020-01645-z . .
4
1
6

Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves

Rajković, Katarina M; Vasić, Marijana; Drobac, Milica; Mutić, Jelena; Jeremić, Sanja; Simić, Valentina; Stanković, Jovan

(Elsevier, 2020)

TY - JOUR
AU - Rajković, Katarina M
AU - Vasić, Marijana
AU - Drobac, Milica
AU - Mutić, Jelena
AU - Jeremić, Sanja
AU - Simić, Valentina
AU - Stanković, Jovan
PY - 2020
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3604
AB - The extraction yield of Juglans nigra L. leaves was assessed at different ethanol concen-trations (0–96% (v/v)) and solvent-to-solid ratios (5–20 kg kg−1). The response surfacemethodology (RSM) and artificial neural network with genetic algorithms (ANN-GA) weredeveloped to optimize the extraction variables. The RSM and ANN-GA models determined50% (v/v) ethanol concentration and 20 kg kg−1solvent-to-solid ratio as optimal conditions,ensuring an extraction yield of 27.69 and 27.19 g 100 g−1of dry leaves. The phenolic com-pounds in optimal extract were quantified: 3-O-caffeoylquinic acid (2.27 mg g−1of dry leaves),quercetin-3-O-galactoside (10.99 mg g−1of dry leaves) and quercetin-3-O-rhamnoside (15.07mg g−1of dry leaves) using high-performance liquid chromatography (HPLC). The mineralsin optimal extract were quantified: macro-elements (the relative order by content was: K> Mg > Ca) using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) andmicro-elements (the relative order by content was: Zn > Rb > Mn > I>Sr > Ni > Cu > Co >V > Ag > Se) using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The extrac-tion coefficients for minerals were determined and were highest for K (64.3%) and I (53.5%).Optimization of extraction process resulted in high extraction yield from J. nigra leaves andoptimal extract containing different phytochemical compounds.
PB - Elsevier
T2 - Chemical Engineering Research and Design
T1 - Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves
VL - 157
SP - 25
EP - 33
DO - doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002
ER - 
@article{
author = "Rajković, Katarina M and Vasić, Marijana and Drobac, Milica and Mutić, Jelena and Jeremić, Sanja and Simić, Valentina and Stanković, Jovan",
year = "2020",
abstract = "The extraction yield of Juglans nigra L. leaves was assessed at different ethanol concen-trations (0–96% (v/v)) and solvent-to-solid ratios (5–20 kg kg−1). The response surfacemethodology (RSM) and artificial neural network with genetic algorithms (ANN-GA) weredeveloped to optimize the extraction variables. The RSM and ANN-GA models determined50% (v/v) ethanol concentration and 20 kg kg−1solvent-to-solid ratio as optimal conditions,ensuring an extraction yield of 27.69 and 27.19 g 100 g−1of dry leaves. The phenolic com-pounds in optimal extract were quantified: 3-O-caffeoylquinic acid (2.27 mg g−1of dry leaves),quercetin-3-O-galactoside (10.99 mg g−1of dry leaves) and quercetin-3-O-rhamnoside (15.07mg g−1of dry leaves) using high-performance liquid chromatography (HPLC). The mineralsin optimal extract were quantified: macro-elements (the relative order by content was: K> Mg > Ca) using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) andmicro-elements (the relative order by content was: Zn > Rb > Mn > I>Sr > Ni > Cu > Co >V > Ag > Se) using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The extrac-tion coefficients for minerals were determined and were highest for K (64.3%) and I (53.5%).Optimization of extraction process resulted in high extraction yield from J. nigra leaves andoptimal extract containing different phytochemical compounds.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Chemical Engineering Research and Design",
title = "Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves",
volume = "157",
pages = "25-33",
doi = "doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002"
}
Rajković, K. M., Vasić, M., Drobac, M., Mutić, J., Jeremić, S., Simić, V.,& Stanković, J.. (2020). Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves. in Chemical Engineering Research and Design
Elsevier., 157, 25-33.
https://doi.org/doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002
Rajković KM, Vasić M, Drobac M, Mutić J, Jeremić S, Simić V, Stanković J. Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves. in Chemical Engineering Research and Design. 2020;157:25-33.
doi:doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002 .
Rajković, Katarina M, Vasić, Marijana, Drobac, Milica, Mutić, Jelena, Jeremić, Sanja, Simić, Valentina, Stanković, Jovan, "Optimization of extraction yield and chemical characterization of optimal extract from Juglans nigra L. leaves" in Chemical Engineering Research and Design, 157 (2020):25-33,
https://doi.org/doi.org/10.1016/j.cherd.2020.03.002 . .
3
9

Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia)

Ilić, Milan D.; Marčetić, Mirjana; Zlatković, Bojan K.; Lakušić, Branislava; Kovačević, Nada; Drobac, Milica

(Wiley-VHCA AG, 2020)

TY - JOUR
AU - Ilić, Milan D.
AU - Marčetić, Mirjana
AU - Zlatković, Bojan K.
AU - Lakušić, Branislava
AU - Kovačević, Nada
AU - Drobac, Milica
PY - 2020
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3533
AB - Geranium species are widely used in traditional medicine of Balkan. The aim of this work was to investigate and compare chemical composition of volatile fractions obtained by hydrodistillation from aerial parts of G. macrorrhizum, G. phaeum, G. sanguineum, G. robertianum, G. palustre, G. pyrenaicum, G. columbinum and G. lucidum as well as from underground parts of G. macrorrhizum and G. phaeum, originated from Vlasina plateau in South Eastern Serbia. The volatiles were analyzed using GC/MS and GC-FID. G. palustre volatiles have been studied for the first time with β-selinene (18.6 %) as a characteristic compound. The cluster analysis revealed separation of volatiles into two main groups. Volatile fractions of G. macrorrhizum were separated from all other samples due to high sesquiterpene content (92.3 % in aerial and 94.6 % in underground parts). The volatile fractions of other samples were mainly composed of sesquiterpenes (10.8–61.8 %), diterpenes (12.9–43.0 %) and fatty acids and their derivatives (6.6–21.6 %) with the exception of volatile fraction of G. phaeum underground parts which was dominated only by fatty acids and their derivatives (76.6 %). The results presented in this article contribute to the knowledge on the chemistry of this genus and advances the knowledge on flora of southeast Serbia.
PB - Wiley-VHCA AG
T2 - Chemistry and Biodiversity
T1 - Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia)
VL - 17
IS - 2
DO - 10.1002/cbdv.201900544
ER - 
@article{
author = "Ilić, Milan D. and Marčetić, Mirjana and Zlatković, Bojan K. and Lakušić, Branislava and Kovačević, Nada and Drobac, Milica",
year = "2020",
abstract = "Geranium species are widely used in traditional medicine of Balkan. The aim of this work was to investigate and compare chemical composition of volatile fractions obtained by hydrodistillation from aerial parts of G. macrorrhizum, G. phaeum, G. sanguineum, G. robertianum, G. palustre, G. pyrenaicum, G. columbinum and G. lucidum as well as from underground parts of G. macrorrhizum and G. phaeum, originated from Vlasina plateau in South Eastern Serbia. The volatiles were analyzed using GC/MS and GC-FID. G. palustre volatiles have been studied for the first time with β-selinene (18.6 %) as a characteristic compound. The cluster analysis revealed separation of volatiles into two main groups. Volatile fractions of G. macrorrhizum were separated from all other samples due to high sesquiterpene content (92.3 % in aerial and 94.6 % in underground parts). The volatile fractions of other samples were mainly composed of sesquiterpenes (10.8–61.8 %), diterpenes (12.9–43.0 %) and fatty acids and their derivatives (6.6–21.6 %) with the exception of volatile fraction of G. phaeum underground parts which was dominated only by fatty acids and their derivatives (76.6 %). The results presented in this article contribute to the knowledge on the chemistry of this genus and advances the knowledge on flora of southeast Serbia.",
publisher = "Wiley-VHCA AG",
journal = "Chemistry and Biodiversity",
title = "Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia)",
volume = "17",
number = "2",
doi = "10.1002/cbdv.201900544"
}
Ilić, M. D., Marčetić, M., Zlatković, B. K., Lakušić, B., Kovačević, N.,& Drobac, M.. (2020). Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia). in Chemistry and Biodiversity
Wiley-VHCA AG., 17(2).
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900544
Ilić MD, Marčetić M, Zlatković BK, Lakušić B, Kovačević N, Drobac M. Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia). in Chemistry and Biodiversity. 2020;17(2).
doi:10.1002/cbdv.201900544 .
Ilić, Milan D., Marčetić, Mirjana, Zlatković, Bojan K., Lakušić, Branislava, Kovačević, Nada, Drobac, Milica, "Chemical Composition of Volatiles of Eight Geranium L. Species from Vlasina Plateau (South Eastern Serbia)" in Chemistry and Biodiversity, 17, no. 2 (2020),
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900544 . .
1
5
2
6

Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract

Ćebović, Tatjana; Jakovljević, Dunja; Maksimović, Zoran; Đorđević, Snežana; Jakovljević, Sanja; Četojević-Simin, Dragana

(Beograd : Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije, 2020)

TY - JOUR
AU - Ćebović, Tatjana
AU - Jakovljević, Dunja
AU - Maksimović, Zoran
AU - Đorđević, Snežana
AU - Jakovljević, Sanja
AU - Četojević-Simin, Dragana
PY - 2020
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3592
AB - Uvod/Cilj: Rumex crispus (štavelj) je višegodišnja zeljasta biljka, koja se smatra bogatim izvorom biološki aktivnih molekula sa antioksidantnom i citotoksičnom aktivnošću. Cilj rada bio je procena antioksidantnog kapaciteta i ispitivanje antitumorske aktivnosti vodenog ekstrakta ploda štavelja. Metode. Antioksidantna aktivnost vodenog ekstrakta ploda štavelja procenjena je na osnovu in vitro testova: ferric-reducing antioxidant power (FRAP), sposobnosti ekstrakta da neutrališe slobodne radikale NO•, OH• i 2,2-difentil-1-pikril hidrazil (DPPH) i utiče na lipidnu peroksidaciju u lipozomima. Citotoksičnost ispitivanog ekstrakta je određena in vitro na tumorskim ćelijskim linijama: humani karcinom cerviksa (HeLa), adenokarcinom (HT-29) i adenokarcinom dojke (MCF7). Rezultati. Testirani ekstrakt pokazao je potencijalnu antioksidantnu aktivnost manifestovanu velikom moći u neutralizaciji slobodnih radikala, kao i sposobnost da smanji lipidnu peroksidaciju u lipozomima. Ustanovljena je tkivno-selektivnu citotoksičnost ekstrakta ploda štavelja in vitro. Najizraženija antitumorska aktivnost primećena je prema HeLa i MCF7 ćelijskim linijama. Zaključak. Vodeni ekstrakt ploda štavelja ima potencijalnu antioksidantnu i citotoksičnu aktivnost, sa nekrozom kao glavnim mehanizmom indukovane ćelijske smrti. Za dalja istraživanja, preporučuju se i druge metode ekstrakcije ploda štavelja.
AB - Background/Aim. Rumex crispus (curly dock) is a wild perennial herbaceous plant, which products are considered as a rich source of biologically active molecules with antioxidant and cytotoxic activities. The aim of this study was to estimate of antioxidant and cytotoxic activities of aqueous extract of curly dock fruits. Methods. The aqueous extract of curly dock fruits was evaluated for its antioxidant activity by in vitro assays for ferric-reducing antioxidant power (FRAP), NO•, OH• and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)-free radical scavenging activities and the influence on lipid peroxidation in liposomes. The cytotoxicity of tested extract was examined in vitro in human cervix carcinoma (HeLa), colon adenocarcinoma (HT-29) and breast adenocarcinoma (MCF7) cells. Results. The tested extract showed a potential antioxidant activity manifested in scavenging of free radicals as well as an ability to decrease lipid peroxidation in liposomes. The results indicated tissue-selective cytotoxicity of R. crispus fruit extract in vitro. The most prominent antitumor activity was observed towards HeLa and MCF7 cell lines. Conclusion. The investigated aqueous fruit extract of R. crispus had potential antioxidant and cytotoxic activities, with necrosis as a main mechanism of induced cell-death. Different methods of extraction of R. crispus fruits, apart from aqueous, are recommended for further investigations.
PB - Beograd : Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije
T2 - Vojnosanitetski pregled
T1 - Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract
T1 - Antioksidantna i citotoksična aktivnost ekstrakta ploda štavelja (Rumex crispus L., Polygonaceae)
VL - 77
IS - 3
SP - 308
EP - 316
DO - 10.2298/VSP170713084C
ER - 
@article{
author = "Ćebović, Tatjana and Jakovljević, Dunja and Maksimović, Zoran and Đorđević, Snežana and Jakovljević, Sanja and Četojević-Simin, Dragana",
year = "2020",
abstract = "Uvod/Cilj: Rumex crispus (štavelj) je višegodišnja zeljasta biljka, koja se smatra bogatim izvorom biološki aktivnih molekula sa antioksidantnom i citotoksičnom aktivnošću. Cilj rada bio je procena antioksidantnog kapaciteta i ispitivanje antitumorske aktivnosti vodenog ekstrakta ploda štavelja. Metode. Antioksidantna aktivnost vodenog ekstrakta ploda štavelja procenjena je na osnovu in vitro testova: ferric-reducing antioxidant power (FRAP), sposobnosti ekstrakta da neutrališe slobodne radikale NO•, OH• i 2,2-difentil-1-pikril hidrazil (DPPH) i utiče na lipidnu peroksidaciju u lipozomima. Citotoksičnost ispitivanog ekstrakta je određena in vitro na tumorskim ćelijskim linijama: humani karcinom cerviksa (HeLa), adenokarcinom (HT-29) i adenokarcinom dojke (MCF7). Rezultati. Testirani ekstrakt pokazao je potencijalnu antioksidantnu aktivnost manifestovanu velikom moći u neutralizaciji slobodnih radikala, kao i sposobnost da smanji lipidnu peroksidaciju u lipozomima. Ustanovljena je tkivno-selektivnu citotoksičnost ekstrakta ploda štavelja in vitro. Najizraženija antitumorska aktivnost primećena je prema HeLa i MCF7 ćelijskim linijama. Zaključak. Vodeni ekstrakt ploda štavelja ima potencijalnu antioksidantnu i citotoksičnu aktivnost, sa nekrozom kao glavnim mehanizmom indukovane ćelijske smrti. Za dalja istraživanja, preporučuju se i druge metode ekstrakcije ploda štavelja., Background/Aim. Rumex crispus (curly dock) is a wild perennial herbaceous plant, which products are considered as a rich source of biologically active molecules with antioxidant and cytotoxic activities. The aim of this study was to estimate of antioxidant and cytotoxic activities of aqueous extract of curly dock fruits. Methods. The aqueous extract of curly dock fruits was evaluated for its antioxidant activity by in vitro assays for ferric-reducing antioxidant power (FRAP), NO•, OH• and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)-free radical scavenging activities and the influence on lipid peroxidation in liposomes. The cytotoxicity of tested extract was examined in vitro in human cervix carcinoma (HeLa), colon adenocarcinoma (HT-29) and breast adenocarcinoma (MCF7) cells. Results. The tested extract showed a potential antioxidant activity manifested in scavenging of free radicals as well as an ability to decrease lipid peroxidation in liposomes. The results indicated tissue-selective cytotoxicity of R. crispus fruit extract in vitro. The most prominent antitumor activity was observed towards HeLa and MCF7 cell lines. Conclusion. The investigated aqueous fruit extract of R. crispus had potential antioxidant and cytotoxic activities, with necrosis as a main mechanism of induced cell-death. Different methods of extraction of R. crispus fruits, apart from aqueous, are recommended for further investigations.",
publisher = "Beograd : Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije",
journal = "Vojnosanitetski pregled",
title = "Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract, Antioksidantna i citotoksična aktivnost ekstrakta ploda štavelja (Rumex crispus L., Polygonaceae)",
volume = "77",
number = "3",
pages = "308-316",
doi = "10.2298/VSP170713084C"
}
Ćebović, T., Jakovljević, D., Maksimović, Z., Đorđević, S., Jakovljević, S.,& Četojević-Simin, D.. (2020). Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract. in Vojnosanitetski pregled
Beograd : Vojnomedicinska akademija - Institut za naučne informacije., 77(3), 308-316.
https://doi.org/10.2298/VSP170713084C
Ćebović T, Jakovljević D, Maksimović Z, Đorđević S, Jakovljević S, Četojević-Simin D. Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract. in Vojnosanitetski pregled. 2020;77(3):308-316.
doi:10.2298/VSP170713084C .
Ćebović, Tatjana, Jakovljević, Dunja, Maksimović, Zoran, Đorđević, Snežana, Jakovljević, Sanja, Četojević-Simin, Dragana, "Antioxidant and cytotoxic activities of curly dock (Rumex crispus L., Polygonaceae) fruit extract" in Vojnosanitetski pregled, 77, no. 3 (2020):308-316,
https://doi.org/10.2298/VSP170713084C . .
2
2

Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro

Milović, Sanja; Stanković, Ivan; Nikolić, Dejan; Radović, Jelena; Kolundžić, Marina; Nikolić, Vesna; Stanojković, Tatjana; Petović, Slavica; Kundaković-Vasović, Tatjana

(Wiley, 2019)

TY - JOUR
AU - Milović, Sanja
AU - Stanković, Ivan
AU - Nikolić, Dejan
AU - Radović, Jelena
AU - Kolundžić, Marina
AU - Nikolić, Vesna
AU - Stanojković, Tatjana
AU - Petović, Slavica
AU - Kundaković-Vasović, Tatjana
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3468
AB - Three seaweeds (Halimeda tuna, Codium bursa and Cystoseira barbata) and one seagrass (Cymodocea nodosa) were collected from the Coast of Montenegro, Gulf of Boka Kotorska and their chemical analysis was performed. In seagrass C. nodosa, three phenolic compounds were identified (diosmetin 7-sulfate, caftaric and coutaric acid). The content of β-glucan, fatty acids, sterols and micro- and macro-elements were investigated among all samples. The highest content of β-glucan was detected in C. nodosa seagrass (13.04±0.42 g/100 g). The highest polyunsaturated fatty acids (PUFAs) level was reported in C. barbata, the brown alga (7.157 mg/g), which also had the significant sterol content (fucosterol, 21.76±0.1 μg/g). Green algae, C. bursa and H. tuna, showed the highest level of sterols (β-sitosterol, 95.21±0.16 μg/g and 73.90±0.08 μg/g, respectively). H. tuna had the highest content of calcium (Ca) in amount of 55125 μg/g. In C. bursa, C. barbata and C. nodosa, the Na/K ratio was low (0.43, 0.46 and 0.69, respectively).
PB - Wiley
T2 - Chemistry and Biodiversity
T1 - Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro
VL - 16
IS - 10
SP - 1
EP - 11
DO - 10.1002/cbdv.201900327
ER - 
@article{
author = "Milović, Sanja and Stanković, Ivan and Nikolić, Dejan and Radović, Jelena and Kolundžić, Marina and Nikolić, Vesna and Stanojković, Tatjana and Petović, Slavica and Kundaković-Vasović, Tatjana",
year = "2019",
abstract = "Three seaweeds (Halimeda tuna, Codium bursa and Cystoseira barbata) and one seagrass (Cymodocea nodosa) were collected from the Coast of Montenegro, Gulf of Boka Kotorska and their chemical analysis was performed. In seagrass C. nodosa, three phenolic compounds were identified (diosmetin 7-sulfate, caftaric and coutaric acid). The content of β-glucan, fatty acids, sterols and micro- and macro-elements were investigated among all samples. The highest content of β-glucan was detected in C. nodosa seagrass (13.04±0.42 g/100 g). The highest polyunsaturated fatty acids (PUFAs) level was reported in C. barbata, the brown alga (7.157 mg/g), which also had the significant sterol content (fucosterol, 21.76±0.1 μg/g). Green algae, C. bursa and H. tuna, showed the highest level of sterols (β-sitosterol, 95.21±0.16 μg/g and 73.90±0.08 μg/g, respectively). H. tuna had the highest content of calcium (Ca) in amount of 55125 μg/g. In C. bursa, C. barbata and C. nodosa, the Na/K ratio was low (0.43, 0.46 and 0.69, respectively).",
publisher = "Wiley",
journal = "Chemistry and Biodiversity",
title = "Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro",
volume = "16",
number = "10",
pages = "1-11",
doi = "10.1002/cbdv.201900327"
}
Milović, S., Stanković, I., Nikolić, D., Radović, J., Kolundžić, M., Nikolić, V., Stanojković, T., Petović, S.,& Kundaković-Vasović, T.. (2019). Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro. in Chemistry and Biodiversity
Wiley., 16(10), 1-11.
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900327
Milović S, Stanković I, Nikolić D, Radović J, Kolundžić M, Nikolić V, Stanojković T, Petović S, Kundaković-Vasović T. Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro. in Chemistry and Biodiversity. 2019;16(10):1-11.
doi:10.1002/cbdv.201900327 .
Milović, Sanja, Stanković, Ivan, Nikolić, Dejan, Radović, Jelena, Kolundžić, Marina, Nikolić, Vesna, Stanojković, Tatjana, Petović, Slavica, Kundaković-Vasović, Tatjana, "Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro" in Chemistry and Biodiversity, 16, no. 10 (2019):1-11,
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900327 . .
1
11
4
12

Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu

Ušjak, Ljuboš

(Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, 2019)

TY - THES
AU - Ušjak, Ljuboš
PY - 2019
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6810
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11249
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19901/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048355682
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3696
AB - Predmet istraņivanja doktorske disertacije je devet taksona roda Heracleum (Apiaceae): H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii i H. verticillatum iz grupe H. sphondylium, i H. orphanidis, svi iz (tipske) sect. Heracleum, kao i H. austriacum subsp. siifolium iz sect. Wendia.Gasnom hromatografijom sa FID i MS detekcijom analiziran je sastav etarskih ulja izolovanih destilacijom vodenom parom iz podzemnih organa, listova, cvasti i plodova. U uljima podzemnih organa dominirali su monoterpeni i/ili fenilpropani (taksoni grupe H. sphondylium), ili (Z)-falkarinol (H. orphanidis i H. austriacum); u uljima plodova alifatiĉni estri oktilacetat (sect. Heracleum) ili oktilheksanoat (H. austriacum), a u uljima listova i cvasti alifatiĉni estri (H. orphanidis) ili seskviterpeni i/ili fenilpropani. S obzirom da je u pojedinim uljima utvrĊeno prisustvo furanokumarina koji mogu delovati fototoksiĉno, definisan je bezbednosni profil ulja, tj. utvrĊen njihov maksimalni dozvoljeni dnevni unos.U dihlormetanskim ekstraktima podzemnih organa i plodova svih taksona identifikovano je ukupno 12 furanokumarina (LC-MS metodom pomoću standardnih supstanci ili na osnovu UV, MS, 1H i ROESY NMR spektara), od kojih su dominantni bili pimpinelin, bergapten, biakangelikol, heraklenin i/ili imperatorin.Hemosistematski znaĉaj komponenti etarskih ulja (u sluĉaju podzemnih organa i plodova i komponenti njihovih headspace frakcija) i furanokumarina utvrĊen je multivarijantnom statistiĉkom analizom (PCA, nMDS i UPGMA).U uljastim supernatantima dihlormetanskih ekstrakata plodova gasnom hromatografijom (GC-FID i GC-MS) analizirane su masne kiseline (dominantna je bila petroselinska), steroli (najzastupljeniji je bio β-sitosterol) i triterpeni.Antimikrobna aktivnost etarskih ulja pokazana je mikrodilucionom metodom na po osam sojeva bakterija i mikromiceta (u nekim sluĉajevima MIK su bile niņe ili bliske 0,1 mg/mL); selektivna citotoksiĉnost MTT testom na tumorske HeLa, LS174 i A549 ćelije (u nekim sluĉajevima IC50 su bile niņe ili bliske 30 μg/mL; ulja uglavnom nisuinhibirala rast normalnih MRC-5 ćelija)...
AB - This  doctoral  dissertation focuses  on  nineHeracleumtaxa (Apiaceae): H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicumsubsp. pollinianum, H. pyrenaicumsubsp. orsiniiandH. verticillatum, belonging togroupH. sphondylium, andH. orphanidis, all from the (type)sect. Heracleum, as well asH.austriacum subsp.siifoliumfromsect. Wendia. By  GC-FID  and  GC-MS,  the  composition  of  essential  oils isolated by hydrodistillation fromunderground parts, leaves, flowers and fruits was analysed. Underground parts oils were dominated bymonoterpenesand/orphenylpropanoids (H. sphondyliumgroup), or(Z)-falcarinol (H. orphanidisandH. austriacum); fruit oils byaliphatic estersoctylacetate(sect. Heracleum) oroctylhexanoate(H. austriacum), andleaf and flower oilsby aliphatic esters(H. orphanidis) or sesquiterpenesand/orphenylpropanoids. Considering  that  in  some  of  these  oils  potentially  phototoxic furanocoumarins were detected, safety profileof the oils, i.e. their maximum daily intake wasestimated.In dichloromethane extracts of underground parts and fruits of investigated taxa,atotal of 12 furanocoumarins were identified(by LC-MS using standard compoundsorbased onUV, MS, 1H andROESY NMR spectra), among which pimpinellin, bergapten, byakangelicol, heraclenin and/orimperatorinwere dominant. Chemosystematicsignificance  ofessential  oil  components(in  the  case  ofunderground parts and fruits, of their headspacefractioncomponents as well) and furanocoumarinswas demonstrated usingmultivariatestatistics (PCA, nMDS andUPGMA).In oily supernatants of fruit dichloromethaneextracts, by GC-FID and GC-MS,fatty acids (petroselinic acid was dominant), sterols (β-sitosterolwas the most abundant) and triterpeneswere analysed. Antimicrobialactivity of the essential oilswas showedbymicrodilutionmethodoneightbacteria and eightfungi(in some cases MICs werelower or around0.1 mg/mL); selective cytotoxicityby MTT teston cancerHeLa, LS174 andA549 cells(in some 
cases IC50werelower or around 30 μg/mL; oils mostly did not inhibit growth ofnormalMRC-5 cells). Essential oils showed weakanti-DPPH potential. The composition of their active zones in TLC-DPPH test was analysed byGC-FID and GC-MS(oxygenated terpenes and phenylpropanoidswere dominant).
PB - Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11249
ER - 
@phdthesis{
author = "Ušjak, Ljuboš",
year = "2019",
abstract = "Predmet istraņivanja doktorske disertacije je devet taksona roda Heracleum (Apiaceae): H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii i H. verticillatum iz grupe H. sphondylium, i H. orphanidis, svi iz (tipske) sect. Heracleum, kao i H. austriacum subsp. siifolium iz sect. Wendia.Gasnom hromatografijom sa FID i MS detekcijom analiziran je sastav etarskih ulja izolovanih destilacijom vodenom parom iz podzemnih organa, listova, cvasti i plodova. U uljima podzemnih organa dominirali su monoterpeni i/ili fenilpropani (taksoni grupe H. sphondylium), ili (Z)-falkarinol (H. orphanidis i H. austriacum); u uljima plodova alifatiĉni estri oktilacetat (sect. Heracleum) ili oktilheksanoat (H. austriacum), a u uljima listova i cvasti alifatiĉni estri (H. orphanidis) ili seskviterpeni i/ili fenilpropani. S obzirom da je u pojedinim uljima utvrĊeno prisustvo furanokumarina koji mogu delovati fototoksiĉno, definisan je bezbednosni profil ulja, tj. utvrĊen njihov maksimalni dozvoljeni dnevni unos.U dihlormetanskim ekstraktima podzemnih organa i plodova svih taksona identifikovano je ukupno 12 furanokumarina (LC-MS metodom pomoću standardnih supstanci ili na osnovu UV, MS, 1H i ROESY NMR spektara), od kojih su dominantni bili pimpinelin, bergapten, biakangelikol, heraklenin i/ili imperatorin.Hemosistematski znaĉaj komponenti etarskih ulja (u sluĉaju podzemnih organa i plodova i komponenti njihovih headspace frakcija) i furanokumarina utvrĊen je multivarijantnom statistiĉkom analizom (PCA, nMDS i UPGMA).U uljastim supernatantima dihlormetanskih ekstrakata plodova gasnom hromatografijom (GC-FID i GC-MS) analizirane su masne kiseline (dominantna je bila petroselinska), steroli (najzastupljeniji je bio β-sitosterol) i triterpeni.Antimikrobna aktivnost etarskih ulja pokazana je mikrodilucionom metodom na po osam sojeva bakterija i mikromiceta (u nekim sluĉajevima MIK su bile niņe ili bliske 0,1 mg/mL); selektivna citotoksiĉnost MTT testom na tumorske HeLa, LS174 i A549 ćelije (u nekim sluĉajevima IC50 su bile niņe ili bliske 30 μg/mL; ulja uglavnom nisuinhibirala rast normalnih MRC-5 ćelija)..., This  doctoral  dissertation focuses  on  nineHeracleumtaxa (Apiaceae): H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicumsubsp. pollinianum, H. pyrenaicumsubsp. orsiniiandH. verticillatum, belonging togroupH. sphondylium, andH. orphanidis, all from the (type)sect. Heracleum, as well asH.austriacum subsp.siifoliumfromsect. Wendia. By  GC-FID  and  GC-MS,  the  composition  of  essential  oils isolated by hydrodistillation fromunderground parts, leaves, flowers and fruits was analysed. Underground parts oils were dominated bymonoterpenesand/orphenylpropanoids (H. sphondyliumgroup), or(Z)-falcarinol (H. orphanidisandH. austriacum); fruit oils byaliphatic estersoctylacetate(sect. Heracleum) oroctylhexanoate(H. austriacum), andleaf and flower oilsby aliphatic esters(H. orphanidis) or sesquiterpenesand/orphenylpropanoids. Considering  that  in  some  of  these  oils  potentially  phototoxic furanocoumarins were detected, safety profileof the oils, i.e. their maximum daily intake wasestimated.In dichloromethane extracts of underground parts and fruits of investigated taxa,atotal of 12 furanocoumarins were identified(by LC-MS using standard compoundsorbased onUV, MS, 1H andROESY NMR spectra), among which pimpinellin, bergapten, byakangelicol, heraclenin and/orimperatorinwere dominant. Chemosystematicsignificance  ofessential  oil  components(in  the  case  ofunderground parts and fruits, of their headspacefractioncomponents as well) and furanocoumarinswas demonstrated usingmultivariatestatistics (PCA, nMDS andUPGMA).In oily supernatants of fruit dichloromethaneextracts, by GC-FID and GC-MS,fatty acids (petroselinic acid was dominant), sterols (β-sitosterolwas the most abundant) and triterpeneswere analysed. Antimicrobialactivity of the essential oilswas showedbymicrodilutionmethodoneightbacteria and eightfungi(in some cases MICs werelower or around0.1 mg/mL); selective cytotoxicityby MTT teston cancerHeLa, LS174 andA549 cells(in some 
cases IC50werelower or around 30 μg/mL; oils mostly did not inhibit growth ofnormalMRC-5 cells). Essential oils showed weakanti-DPPH potential. The composition of their active zones in TLC-DPPH test was analysed byGC-FID and GC-MS(oxygenated terpenes and phenylpropanoidswere dominant).",
publisher = "Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11249"
}
Ušjak, L.. (2019). Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11249
Ušjak L. Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu. in Универзитет у Београду. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11249 .
Ušjak, Ljuboš, "Hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu" in Универзитет у Београду (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_11249 .

Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe

Ušjak, Ljuboš; Drobac, Milica; Soković, Marina; Stanojković, Tatjana; Niketić, Marjan; Petrović, Silvana

(2019)

TY - GEN
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Drobac, Milica
AU - Soković, Marina
AU - Stanojković, Tatjana
AU - Niketić, Marjan
AU - Petrović, Silvana
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3482
AB - Uvod: Predmet istraživanja je devet taksona roda Heracleum (Apiaceae): sedam iz grupe 
H. sphondylium (H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii i H. verticillatum), i H. orphanidis, svi iz (tipske) sect. Heracleum, kao i H. austriacum subsp. siifolium iz sect. Wendia.
Rezultati i diskusija: Gasnom hromatografijom sa FID i MS detekcijom analiziran je sastav etarskih ulja (ukupno 59 uzoraka) izolovanih destilacijom vodenom parom iz podzemnih organa, listova, cvasti i plodova. U uljima podzemnih organa dominirali su monoterpeni i/ili fenilpropani (taksoni grupe H. sphondylium), ili (Z)-falkarinol (H. orphanidis i H. austriacum); u uljima plodova alifatični estri oktilacetat (sect. Heracleum) ili oktilheksanoat (H. austriacum), a u uljima listova i cvasti alifatični estri (H. orphanidis) ili seskviterpeni i/ili fenilpropani. Antimikrobna aktivnost 30 odabranih uzoraka etarskih ulja ispitivana je mikrodilucionom metodom na po osam sojeva bakterija i mikromiceta (u slučaju 17 uzoraka ulja MIK vrednosti su prema barem jednom mikroorganizmu bile niže ili bliske 100 µg/mL); selektivna citotoksičnost 26 uzoraka ulja MTT testom na tumorske HeLa, LS174 i A549 ćelije (u slučaju 13 uzoraka ulja IC50 vrednosti su prema barem jednoj ćelijskoj liniji bile niže ili bliske 30 µg/mL; ulja uglavnom nisu inhibirala rast normalnih MRC-5 ćelija). Ukupno 8 od ispitivanih 14 uzoraka ulja pokazalo je slab anti-DPPH potencijal. Sastav aktivnih zona u TLC-DPPH testu ispitan je gasnom hromatografijom (dominirali su oksidovani terpeni i fenilpropani). S obzirom da je u pojedinim uljima utvrđeno prisustvo furanokumarina koji mogu delovati fototoksično, definisan je bezbednosni profil ulja prema preporuci Evropske agencije za lekove (utvrđeno je da dnevni unos 1,94-15,68 mL ulja ne doprinosi značajno ukupnom riziku, koji postoji kao posledica unosa izvesnih količina furanokumarina hranom).
U dihlormetanskim ekstraktima podzemnih organa i plodova svih taksona identifikovano je ukupno 12 furanokumarina (LC-MS metodom pomoću standardnih supstanci ili na osnovu UV, MS, 1H i ROESY NMR spektara), od kojih su dominantni bili pimpinelin, bergapten, biakangelikol, heraklenin i/ili imperatorin. U uljastim supernatantima dihlormetanskih ekstrakata plodova gasnom hromatografijom (GC-FID i GC-MS) analizirane su masne kiseline (dominantna je bila petroselinska), steroli (najzastupljeniji je bio β-sitosterol) i triterpeni. 
Hemosistematski značaj komponenti etarskih ulja (u slučaju podzemnih organa i plodova i komponenti njihovih headspace frakcija) i furanokumarina utvrđen je multivarijantnom statističkom analizom (PCA, nMDS i UPGMA).
Zaključak: Sprovedena hemijska karakterizacija značajno je doprinela boljem poznavanju kompozicije sekundarnih i primarnih metabolita odabranih predstavnika sekcije Heracleum, dok su ispitivanja H. austriacum subsp. siifolium iz sekcije Wendia sprovedena po prvi put. Utvrđeno je da su ispitivani taksoni potencijalno novi biljni izvori jedinjenja značajnih za farmaceutsku, kozmetičku, prehrambenu ili hemijsku industriju. Rezultati ispitivanja farmakoloških aktivnosti etarskih ulja ukazali su na opravdanost daljih istraživanja ovih izolata kao potencijalno novih lekovitih biljnih sirovina, uz uslov poštovanja ustanovljenih maksimalnih dozvoljenih dnevnih unosa za ona etarska ulja u kojima su detektovani furanokumarini.
T1 - Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe
T1 - Hemijska i farmakološka karakterizacija 9 taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3482
ER - 
@misc{
author = "Ušjak, Ljuboš and Drobac, Milica and Soković, Marina and Stanojković, Tatjana and Niketić, Marjan and Petrović, Silvana",
year = "2019",
abstract = "Uvod: Predmet istraživanja je devet taksona roda Heracleum (Apiaceae): sedam iz grupe 
H. sphondylium (H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii i H. verticillatum), i H. orphanidis, svi iz (tipske) sect. Heracleum, kao i H. austriacum subsp. siifolium iz sect. Wendia.
Rezultati i diskusija: Gasnom hromatografijom sa FID i MS detekcijom analiziran je sastav etarskih ulja (ukupno 59 uzoraka) izolovanih destilacijom vodenom parom iz podzemnih organa, listova, cvasti i plodova. U uljima podzemnih organa dominirali su monoterpeni i/ili fenilpropani (taksoni grupe H. sphondylium), ili (Z)-falkarinol (H. orphanidis i H. austriacum); u uljima plodova alifatični estri oktilacetat (sect. Heracleum) ili oktilheksanoat (H. austriacum), a u uljima listova i cvasti alifatični estri (H. orphanidis) ili seskviterpeni i/ili fenilpropani. Antimikrobna aktivnost 30 odabranih uzoraka etarskih ulja ispitivana je mikrodilucionom metodom na po osam sojeva bakterija i mikromiceta (u slučaju 17 uzoraka ulja MIK vrednosti su prema barem jednom mikroorganizmu bile niže ili bliske 100 µg/mL); selektivna citotoksičnost 26 uzoraka ulja MTT testom na tumorske HeLa, LS174 i A549 ćelije (u slučaju 13 uzoraka ulja IC50 vrednosti su prema barem jednoj ćelijskoj liniji bile niže ili bliske 30 µg/mL; ulja uglavnom nisu inhibirala rast normalnih MRC-5 ćelija). Ukupno 8 od ispitivanih 14 uzoraka ulja pokazalo je slab anti-DPPH potencijal. Sastav aktivnih zona u TLC-DPPH testu ispitan je gasnom hromatografijom (dominirali su oksidovani terpeni i fenilpropani). S obzirom da je u pojedinim uljima utvrđeno prisustvo furanokumarina koji mogu delovati fototoksično, definisan je bezbednosni profil ulja prema preporuci Evropske agencije za lekove (utvrđeno je da dnevni unos 1,94-15,68 mL ulja ne doprinosi značajno ukupnom riziku, koji postoji kao posledica unosa izvesnih količina furanokumarina hranom).
U dihlormetanskim ekstraktima podzemnih organa i plodova svih taksona identifikovano je ukupno 12 furanokumarina (LC-MS metodom pomoću standardnih supstanci ili na osnovu UV, MS, 1H i ROESY NMR spektara), od kojih su dominantni bili pimpinelin, bergapten, biakangelikol, heraklenin i/ili imperatorin. U uljastim supernatantima dihlormetanskih ekstrakata plodova gasnom hromatografijom (GC-FID i GC-MS) analizirane su masne kiseline (dominantna je bila petroselinska), steroli (najzastupljeniji je bio β-sitosterol) i triterpeni. 
Hemosistematski značaj komponenti etarskih ulja (u slučaju podzemnih organa i plodova i komponenti njihovih headspace frakcija) i furanokumarina utvrđen je multivarijantnom statističkom analizom (PCA, nMDS i UPGMA).
Zaključak: Sprovedena hemijska karakterizacija značajno je doprinela boljem poznavanju kompozicije sekundarnih i primarnih metabolita odabranih predstavnika sekcije Heracleum, dok su ispitivanja H. austriacum subsp. siifolium iz sekcije Wendia sprovedena po prvi put. Utvrđeno je da su ispitivani taksoni potencijalno novi biljni izvori jedinjenja značajnih za farmaceutsku, kozmetičku, prehrambenu ili hemijsku industriju. Rezultati ispitivanja farmakoloških aktivnosti etarskih ulja ukazali su na opravdanost daljih istraživanja ovih izolata kao potencijalno novih lekovitih biljnih sirovina, uz uslov poštovanja ustanovljenih maksimalnih dozvoljenih dnevnih unosa za ona etarska ulja u kojima su detektovani furanokumarini.",
title = "Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe, Hemijska i farmakološka karakterizacija 9 taksona roda Heracleum L. (Apiaceae), autohtonih za jugoistočnu Evropu",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3482"
}
Ušjak, L., Drobac, M., Soković, M., Stanojković, T., Niketić, M.,& Petrović, S.. (2019). Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3482
Ušjak L, Drobac M, Soković M, Stanojković T, Niketić M, Petrović S. Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3482 .
Ušjak, Ljuboš, Drobac, Milica, Soković, Marina, Stanojković, Tatjana, Niketić, Marjan, Petrović, Silvana, "Chemical and pharmacological characterisation of 9 taxa of the genus Heracleum L. (Apiaceae), autochthonous for Southeastern Europe" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3482 .

Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content

Ušjak, Ljuboš; Drobac, Milica; Niketić, Marjan; Petrović, Silvana

(Beograd : Savez farmaceutskih udruženja Srbije, 2019)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Drobac, Milica
AU - Niketić, Marjan
AU - Petrović, Silvana
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3474
AB - For essential oils of roots, leaves, flowers and fruits of eight Heracleum taxa (H.sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii, H. verticillatum and H. orphanidis), we previously demonstrated antimicrobial, cytotoxic (selective to cancer cells) and/or antioxidant activities. In this work, for these essential oils maximum daily intake related to total furanocoumarins (FCs) content was estimated, according to Committee on Herbal Medicinal Products of European Medicines Agency (EMA/HMPC) recommendations. FCs were quantified using gas chromatography, and their sum equivalent to xanthotoxin (8-methoxypsoralen, 8-MOP) was calculated. It was shown that daily intake, not contributing significantly to overall risk (equivalent to intake of 1.5 mg FCs) for root essential oils was in the range of 1.94-5.23 mL, for fruit oils of 5.23-15.68 mL and for leaf or flower oils of 2.90-15.68 mL. Daily intake, not posing any unacceptable risk (equivalent to intake of 15 μg FCs) for root oils was in the range of 0.02-0.05 mL, for fruit oils of 0.05-0.16 mL and for leaf or flower oils of 0.03-0.16 mL. This work demonstrates the application of current EMA/HMPC recommendations, in order to establish safety profile of herbal preparations containing FCs.
AB - Za etarska ulja korena, listova, cvasti i plodova osam taksona roda Heracleum
(H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum,
H. pyrenaicum subsp. orsinii, H. verticillatum i H. orphanidis) prethodno su pokazane
antimikrobna, citotoksična (selektivna prema tumorskim ćelijama) i/ili antioksidantna aktivnost.
Cilj ovog rada bio je da se ustanovi maksimalni dozvoljeni dnevni unos etarskih ulja u odnosu
na utvrđeni sadržaj ukupnih furanokumarina, u skladu sa preporukama Komiteta za biljne
lekovite proizvode Evropske agencije za lekove (EMA/HMPC). Furanokumarini su
kvantifikovani gasnom hromatografijom i njihov ukupni sadržaj izražen je kao ksantotoksin (8-
metoksipsoralen, 8-MOP). Dnevni unos ispitivanih etarskih ulja koji ne doprinosi značajno
ukupnom riziku (ekvivalentan unosu 1,5 mg furanokumarina izraženih kao 8-MOP), kreće se u
opsegu 1,94-5,23 mL za etarska ulja korena, 5,23-15,68 mL za ulja plodova i 2,90-15,68 mL za
ulja listova ili cvasti. Dnevni unos etarskih ulja koji ne predstavlja nikakav rizik (ekvivalentan
unosu 15 μg furanokumarina izraženih kao 8-MOP), kreće se u opsegu 0,02-0,05 mL za etarska
ulja korena, 0,05-0,16 mL za ulja plodova i 0,03-0,16 mL za ulja listova ili cvasti. Ovaj rad
demonstrira primenu aktuelnih EMA/HMPC preporuka u cilju utvrđivanja bezbednosnog
profila biljnih preparata u kojima su detektovani furanokumarini.
PB - Beograd : Savez farmaceutskih udruženja Srbije
T2 - Arhiv za farmaciju
T1 - Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content
T1 - Procena bezbednosnog profila etarskih ulja osam taksona roda Heracleum (Apiaceae) u odnosu na utvrđeni sadržaj furanokumarina
VL - 69
IS - 3
SP - 165
EP - 175
DO - 10.5937/arhfarm1903165U
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Ljuboš and Drobac, Milica and Niketić, Marjan and Petrović, Silvana",
year = "2019",
abstract = "For essential oils of roots, leaves, flowers and fruits of eight Heracleum taxa (H.sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii, H. verticillatum and H. orphanidis), we previously demonstrated antimicrobial, cytotoxic (selective to cancer cells) and/or antioxidant activities. In this work, for these essential oils maximum daily intake related to total furanocoumarins (FCs) content was estimated, according to Committee on Herbal Medicinal Products of European Medicines Agency (EMA/HMPC) recommendations. FCs were quantified using gas chromatography, and their sum equivalent to xanthotoxin (8-methoxypsoralen, 8-MOP) was calculated. It was shown that daily intake, not contributing significantly to overall risk (equivalent to intake of 1.5 mg FCs) for root essential oils was in the range of 1.94-5.23 mL, for fruit oils of 5.23-15.68 mL and for leaf or flower oils of 2.90-15.68 mL. Daily intake, not posing any unacceptable risk (equivalent to intake of 15 μg FCs) for root oils was in the range of 0.02-0.05 mL, for fruit oils of 0.05-0.16 mL and for leaf or flower oils of 0.03-0.16 mL. This work demonstrates the application of current EMA/HMPC recommendations, in order to establish safety profile of herbal preparations containing FCs., Za etarska ulja korena, listova, cvasti i plodova osam taksona roda Heracleum
(H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum,
H. pyrenaicum subsp. orsinii, H. verticillatum i H. orphanidis) prethodno su pokazane
antimikrobna, citotoksična (selektivna prema tumorskim ćelijama) i/ili antioksidantna aktivnost.
Cilj ovog rada bio je da se ustanovi maksimalni dozvoljeni dnevni unos etarskih ulja u odnosu
na utvrđeni sadržaj ukupnih furanokumarina, u skladu sa preporukama Komiteta za biljne
lekovite proizvode Evropske agencije za lekove (EMA/HMPC). Furanokumarini su
kvantifikovani gasnom hromatografijom i njihov ukupni sadržaj izražen je kao ksantotoksin (8-
metoksipsoralen, 8-MOP). Dnevni unos ispitivanih etarskih ulja koji ne doprinosi značajno
ukupnom riziku (ekvivalentan unosu 1,5 mg furanokumarina izraženih kao 8-MOP), kreće se u
opsegu 1,94-5,23 mL za etarska ulja korena, 5,23-15,68 mL za ulja plodova i 2,90-15,68 mL za
ulja listova ili cvasti. Dnevni unos etarskih ulja koji ne predstavlja nikakav rizik (ekvivalentan
unosu 15 μg furanokumarina izraženih kao 8-MOP), kreće se u opsegu 0,02-0,05 mL za etarska
ulja korena, 0,05-0,16 mL za ulja plodova i 0,03-0,16 mL za ulja listova ili cvasti. Ovaj rad
demonstrira primenu aktuelnih EMA/HMPC preporuka u cilju utvrđivanja bezbednosnog
profila biljnih preparata u kojima su detektovani furanokumarini.",
publisher = "Beograd : Savez farmaceutskih udruženja Srbije",
journal = "Arhiv za farmaciju",
title = "Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content, Procena bezbednosnog profila etarskih ulja osam taksona roda Heracleum (Apiaceae) u odnosu na utvrđeni sadržaj furanokumarina",
volume = "69",
number = "3",
pages = "165-175",
doi = "10.5937/arhfarm1903165U"
}
Ušjak, L., Drobac, M., Niketić, M.,& Petrović, S.. (2019). Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content. in Arhiv za farmaciju
Beograd : Savez farmaceutskih udruženja Srbije., 69(3), 165-175.
https://doi.org/10.5937/arhfarm1903165U
Ušjak L, Drobac M, Niketić M, Petrović S. Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content. in Arhiv za farmaciju. 2019;69(3):165-175.
doi:10.5937/arhfarm1903165U .
Ušjak, Ljuboš, Drobac, Milica, Niketić, Marjan, Petrović, Silvana, "Evaluation of safety profile of the essential oils of eight Heracleum taxa (Apiaceae) related to determined furanocoumarin content" in Arhiv za farmaciju, 69, no. 3 (2019):165-175,
https://doi.org/10.5937/arhfarm1903165U . .
1
1

Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa

Ušjak, Ljuboš; Sofrenić, I; Tešević, Vele; Drobac, Milica; Niketić, Marjan; Petrović, Silvana

(Natural Product Incorporation, 2019)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Sofrenić, I
AU - Tešević, Vele
AU - Drobac, Milica
AU - Niketić, Marjan
AU - Petrović, Silvana
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3281
AB - Fatty acids (FAs), sterols, and triterpenes of dichloromethane extracts of the fruits of 8 Heracleum L. taxa (Apiaceae) from southeastern Europe were investigated by gas chromatography with flame ionization detector and gas chromatography with mass spectrometry. In order to analyze the FAs, their volatile methyl esters were obtained by saponification and subsequent esterification of oily supernatants of the fruit extracts. Dominant was petroselinic acid (42.8%-56.5%), followed by linoleic (20.3%-33.3%) and oleic acids (12.3%-13.7%). Sterols and triterpenes were analyzed as volatile derivatives obtained by the silanization of residual unsaponifiable fractions. Among them, the most abundant was β-sitosterol (44.9%-56.9%), followed by stigmasterol (15.7%-25.0%), Δ7-stigmastenol (6.6%-12.5%), and campesterol (5.2%-8.1%). The quantity of petroselinic acid was also determined by the external standard method (298.8-433.4 mg/g of oily supernatant). The obtained results show that the investigated plants are potential valuable sources of the compounds utilized in different industries.
PB - Natural Product Incorporation
T2 - Natural Product Communications
T1 - Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa
VL - 14
IS - 6
DO - 10.1177/1934578X19856788
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Ljuboš and Sofrenić, I and Tešević, Vele and Drobac, Milica and Niketić, Marjan and Petrović, Silvana",
year = "2019",
abstract = "Fatty acids (FAs), sterols, and triterpenes of dichloromethane extracts of the fruits of 8 Heracleum L. taxa (Apiaceae) from southeastern Europe were investigated by gas chromatography with flame ionization detector and gas chromatography with mass spectrometry. In order to analyze the FAs, their volatile methyl esters were obtained by saponification and subsequent esterification of oily supernatants of the fruit extracts. Dominant was petroselinic acid (42.8%-56.5%), followed by linoleic (20.3%-33.3%) and oleic acids (12.3%-13.7%). Sterols and triterpenes were analyzed as volatile derivatives obtained by the silanization of residual unsaponifiable fractions. Among them, the most abundant was β-sitosterol (44.9%-56.9%), followed by stigmasterol (15.7%-25.0%), Δ7-stigmastenol (6.6%-12.5%), and campesterol (5.2%-8.1%). The quantity of petroselinic acid was also determined by the external standard method (298.8-433.4 mg/g of oily supernatant). The obtained results show that the investigated plants are potential valuable sources of the compounds utilized in different industries.",
publisher = "Natural Product Incorporation",
journal = "Natural Product Communications",
title = "Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa",
volume = "14",
number = "6",
doi = "10.1177/1934578X19856788"
}
Ušjak, L., Sofrenić, I., Tešević, V., Drobac, M., Niketić, M.,& Petrović, S.. (2019). Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa. in Natural Product Communications
Natural Product Incorporation., 14(6).
https://doi.org/10.1177/1934578X19856788
Ušjak L, Sofrenić I, Tešević V, Drobac M, Niketić M, Petrović S. Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa. in Natural Product Communications. 2019;14(6).
doi:10.1177/1934578X19856788 .
Ušjak, Ljuboš, Sofrenić, I, Tešević, Vele, Drobac, Milica, Niketić, Marjan, Petrović, Silvana, "Fatty acids, sterols, and triterpenes of the fruits of 8 Heracleum taxa" in Natural Product Communications, 14, no. 6 (2019),
https://doi.org/10.1177/1934578X19856788 . .
5
3
6

Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans

Marčetić, Mirjana; Božić, Dragana; Milenković, Marina; Kovačević, Mirjana; Kovačević, Nada

(Pharmaceutical Association of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Marčetić, Mirjana
AU - Božić, Dragana
AU - Milenković, Marina
AU - Kovačević, Mirjana
AU - Kovačević, Nada
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3664
AB - Ispitivano je delovanje etarskih ulja korena, herbe i ploda devesilja, Seseli rigidum iz dve prirodne populacije na 28 izolata Candida albicans i jedan standardni soj C. albicans ATCC 10259. Sojevi C. albicans koji su korišćeni u ovom ispitivanju izolovani su iz orofaringealnog brisa, vaginalnog i/ili cervikalnog brisa, brisa oka, brisa rane, fecesa i urina. Ispitivani sojevi su pokazali visok stepen rezistencije prema delovanju kontrolnog antimikotika flukonazola, a u nešto manjoj meri i amfotericina B. Etarska ulja devesilja, primenjena u koncentracijama 50-200 μg/ml, uzrokovala su inhibiciju rasta ispitivanih sojeva (28,6-46,4% testiranih sojeva). Inhibitorni efekat na tri soja C. albicans ostvaren je sa etarskim uljem korena, sa oba lokaliteta, već pri koncentraciji od 50 μg/ml. Dominantno jedinjenje u ovim etarskim uljima je predstavljao falkarinol (57,5% i 88,8%). Slabiju aktivnost su ispoljila etarska ulje herbe i ploda devesilja, koja su u koncentraciji od 100 μg/ml inhibirala rast pojedinih ispitivanih sojeva. Kod etarskog ulja ploda uočeno je nešto izraženije delovanje etarskog ulja populacije iz Brđanske klisure, koje je sadržalo veću količinu α-pinena i             β-felandrena, a manju količinu sabinena. Dobijeni rezultati su pokazali da etarska ulja korena, herbe i ploda devesilja ispoljavaju značajnu antifungalnu aktivnost na pojedine rezistentne sojeve C. albicans.
AB - The antimicrobial activity of the essential oils of root, aerial parts and fruit from two natural populations of Seseli rigidum was tested against 28 isolates of Candida albicans and one laboratory control strain of C. albicans ATCC 10259. Strains of C. albicans were isolated from oropharyngeal swabs, vaginal and/or cervical swabs, eye swabs, wound swabs, feces and urine. The investigated strains showed high level of resistance towards the activity of control antimycotic agent fluconazole and to a lower extent towards amphotericin B. The S. rigidum essential oils, in the concentrations of 50-200 μg/ml, inhibited the growth of investigated strains (28.6-46.4% of tested strains). The essential oils of root from both localities showed antifungal effect at the concentration 50 μg/ml. The dominant compound in the root essential oils was falcarinol (57.5% and 88.8%). The lower activity was obtained with the essential oil of aerial parts or fruit. The 100 μg/ml of essential oil of aerial parts showed significant effect on C. albicans strains. The essential oil of fruit from population from Brdjanska gorge exerted somehow higher effect. It was characterised by higher α-pinene and β-phellandrene content and lower amount of sabinene. The obtained results revealed the significant antifungal effects of S. rigidum root, aerial parts and fruit essential oils against resistant strains of C. albicans.
PB - Pharmaceutical Association of Serbia
T2 - Arhiv za farmaciju
T1 - Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans
T1 - Antifungalna aktivnost etarskog ulja seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) na rast izolata candida albicans
VL - 69
IS - 2
SP - 67
EP - 79
DO - 10.5937/arhfarm1902067x
ER - 
@article{
author = "Marčetić, Mirjana and Božić, Dragana and Milenković, Marina and Kovačević, Mirjana and Kovačević, Nada",
year = "2019",
abstract = "Ispitivano je delovanje etarskih ulja korena, herbe i ploda devesilja, Seseli rigidum iz dve prirodne populacije na 28 izolata Candida albicans i jedan standardni soj C. albicans ATCC 10259. Sojevi C. albicans koji su korišćeni u ovom ispitivanju izolovani su iz orofaringealnog brisa, vaginalnog i/ili cervikalnog brisa, brisa oka, brisa rane, fecesa i urina. Ispitivani sojevi su pokazali visok stepen rezistencije prema delovanju kontrolnog antimikotika flukonazola, a u nešto manjoj meri i amfotericina B. Etarska ulja devesilja, primenjena u koncentracijama 50-200 μg/ml, uzrokovala su inhibiciju rasta ispitivanih sojeva (28,6-46,4% testiranih sojeva). Inhibitorni efekat na tri soja C. albicans ostvaren je sa etarskim uljem korena, sa oba lokaliteta, već pri koncentraciji od 50 μg/ml. Dominantno jedinjenje u ovim etarskim uljima je predstavljao falkarinol (57,5% i 88,8%). Slabiju aktivnost su ispoljila etarska ulje herbe i ploda devesilja, koja su u koncentraciji od 100 μg/ml inhibirala rast pojedinih ispitivanih sojeva. Kod etarskog ulja ploda uočeno je nešto izraženije delovanje etarskog ulja populacije iz Brđanske klisure, koje je sadržalo veću količinu α-pinena i             β-felandrena, a manju količinu sabinena. Dobijeni rezultati su pokazali da etarska ulja korena, herbe i ploda devesilja ispoljavaju značajnu antifungalnu aktivnost na pojedine rezistentne sojeve C. albicans., The antimicrobial activity of the essential oils of root, aerial parts and fruit from two natural populations of Seseli rigidum was tested against 28 isolates of Candida albicans and one laboratory control strain of C. albicans ATCC 10259. Strains of C. albicans were isolated from oropharyngeal swabs, vaginal and/or cervical swabs, eye swabs, wound swabs, feces and urine. The investigated strains showed high level of resistance towards the activity of control antimycotic agent fluconazole and to a lower extent towards amphotericin B. The S. rigidum essential oils, in the concentrations of 50-200 μg/ml, inhibited the growth of investigated strains (28.6-46.4% of tested strains). The essential oils of root from both localities showed antifungal effect at the concentration 50 μg/ml. The dominant compound in the root essential oils was falcarinol (57.5% and 88.8%). The lower activity was obtained with the essential oil of aerial parts or fruit. The 100 μg/ml of essential oil of aerial parts showed significant effect on C. albicans strains. The essential oil of fruit from population from Brdjanska gorge exerted somehow higher effect. It was characterised by higher α-pinene and β-phellandrene content and lower amount of sabinene. The obtained results revealed the significant antifungal effects of S. rigidum root, aerial parts and fruit essential oils against resistant strains of C. albicans.",
publisher = "Pharmaceutical Association of Serbia",
journal = "Arhiv za farmaciju",
title = "Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans, Antifungalna aktivnost etarskog ulja seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) na rast izolata candida albicans",
volume = "69",
number = "2",
pages = "67-79",
doi = "10.5937/arhfarm1902067x"
}
Marčetić, M., Božić, D., Milenković, M., Kovačević, M.,& Kovačević, N.. (2019). Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans. in Arhiv za farmaciju
Pharmaceutical Association of Serbia., 69(2), 67-79.
https://doi.org/10.5937/arhfarm1902067x
Marčetić M, Božić D, Milenković M, Kovačević M, Kovačević N. Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans. in Arhiv za farmaciju. 2019;69(2):67-79.
doi:10.5937/arhfarm1902067x .
Marčetić, Mirjana, Božić, Dragana, Milenković, Marina, Kovačević, Mirjana, Kovačević, Nada, "Antifungal activity of the esssential oil of seseli rigidum waldst. & kit. (apiaceae) on the growth of isolates of candida albicans" in Arhiv za farmaciju, 69, no. 2 (2019):67-79,
https://doi.org/10.5937/arhfarm1902067x . .

Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro

Milović, Sanja; Stanković, Ivan; Nikolić, Dejan; Radović, Jelena; Kolundžić, Marina; Nikolić, Vesna; Stanojković, Tatjana; Petović, Slavica; Kundaković-Vasović, Tatjana

(Wiley, 2019)

TY - JOUR
AU - Milović, Sanja
AU - Stanković, Ivan
AU - Nikolić, Dejan
AU - Radović, Jelena
AU - Kolundžić, Marina
AU - Nikolić, Vesna
AU - Stanojković, Tatjana
AU - Petović, Slavica
AU - Kundaković-Vasović, Tatjana
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3463
AB - Three seaweeds (Halimeda tuna, Codium bursa and Cystoseira barbata) and one seagrass (Cymodocea nodosa) were collected from the Coast of Montenegro, Gulf of Boka Kotorska and their chemical analysis was performed. In seagrass C. nodosa, three phenolic compounds were identified (diosmetin 7-sulfate, caftaric and coutaric acid). The content of β-glucan, fatty acids, sterols and micro- and macro-elements were investigated among all samples. The highest content of β-glucan was detected in C. nodosa seagrass (13.04±0.42 g/100 g). The highest polyunsaturated fatty acids (PUFAs) level was reported in C. barbata, the brown alga (7.157 mg/g), which also had the significant sterol content (fucosterol, 21.76±0.1 μg/g). Green algae, C. bursa and H. tuna, showed the highest level of sterols (β-sitosterol, 95.21±0.16 μg/g and 73.90±0.08 μg/g, respectively). H. tuna had the highest content of calcium (Ca) in amount of 55125 μg/g. In C. bursa, C. barbata and C. nodosa, the Na/K ratio was low (0.43, 0.46 and 0.69, respectively).
PB - Wiley
T2 - Chemistry and Biodiversity
T1 - Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro
VL - 16
IS - 10
SP - 1
EP - 11
DO - 10.1002/cbdv.201900327
ER - 
@article{
author = "Milović, Sanja and Stanković, Ivan and Nikolić, Dejan and Radović, Jelena and Kolundžić, Marina and Nikolić, Vesna and Stanojković, Tatjana and Petović, Slavica and Kundaković-Vasović, Tatjana",
year = "2019",
abstract = "Three seaweeds (Halimeda tuna, Codium bursa and Cystoseira barbata) and one seagrass (Cymodocea nodosa) were collected from the Coast of Montenegro, Gulf of Boka Kotorska and their chemical analysis was performed. In seagrass C. nodosa, three phenolic compounds were identified (diosmetin 7-sulfate, caftaric and coutaric acid). The content of β-glucan, fatty acids, sterols and micro- and macro-elements were investigated among all samples. The highest content of β-glucan was detected in C. nodosa seagrass (13.04±0.42 g/100 g). The highest polyunsaturated fatty acids (PUFAs) level was reported in C. barbata, the brown alga (7.157 mg/g), which also had the significant sterol content (fucosterol, 21.76±0.1 μg/g). Green algae, C. bursa and H. tuna, showed the highest level of sterols (β-sitosterol, 95.21±0.16 μg/g and 73.90±0.08 μg/g, respectively). H. tuna had the highest content of calcium (Ca) in amount of 55125 μg/g. In C. bursa, C. barbata and C. nodosa, the Na/K ratio was low (0.43, 0.46 and 0.69, respectively).",
publisher = "Wiley",
journal = "Chemistry and Biodiversity",
title = "Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro",
volume = "16",
number = "10",
pages = "1-11",
doi = "10.1002/cbdv.201900327"
}
Milović, S., Stanković, I., Nikolić, D., Radović, J., Kolundžić, M., Nikolić, V., Stanojković, T., Petović, S.,& Kundaković-Vasović, T.. (2019). Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro. in Chemistry and Biodiversity
Wiley., 16(10), 1-11.
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900327
Milović S, Stanković I, Nikolić D, Radović J, Kolundžić M, Nikolić V, Stanojković T, Petović S, Kundaković-Vasović T. Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro. in Chemistry and Biodiversity. 2019;16(10):1-11.
doi:10.1002/cbdv.201900327 .
Milović, Sanja, Stanković, Ivan, Nikolić, Dejan, Radović, Jelena, Kolundžić, Marina, Nikolić, Vesna, Stanojković, Tatjana, Petović, Slavica, Kundaković-Vasović, Tatjana, "Chemical Analysis of Selected Seaweeds and Seagrass from the Adriatic Coast of Montenegro" in Chemistry and Biodiversity, 16, no. 10 (2019):1-11,
https://doi.org/10.1002/cbdv.201900327 . .
1
11
4
12

Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.)

Škobić, Slađana; Marčetić, Mirjana; Kundaković-Vasović, Tatjana; Crnobarac, Jovan

(Elsevier, 2019)

TY - JOUR
AU - Škobić, Slađana
AU - Marčetić, Mirjana
AU - Kundaković-Vasović, Tatjana
AU - Crnobarac, Jovan
PY - 2019
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3465
AB - Sweet flag rhizome (Acorus calamus L., Araceae) exhibits various biological activities such as sedative, anticonvulsant,
immunosuppressant, antidiabetic, and anti-inflammatory. This plant is protected in Serbia, but due to
its high market requirements, the cultivation of this species could be the final solution. The content and composition
of essential oils from 24 cultivated samples and five samples of sweet flag from natural populations, as
well as the influence of nitrogen fertilization on the composition of essential oils were studied. Essential oils were
analysed using GC and GC/MS. Statistical analysis included the ANOVA and PCA analysis. The total content of
essential oil was not significantly different between the natural (0.80–1.10%) and cultivated samples
(1.15–1.30%). In all essential oils main compounds were β-asarone (4.82–17.98%), cadinadienol
(10.14–13.95%), camphor (3.55–13.20%), and acorenone (9.68–12.64%). The cultivation of sweet flag showed
significant (p < 0.05) impact on the composition of essential oil and the content of β-asarone (4.82–17.07%,
mean 11.95±4.76 vs. 17.51–17.98%, mean 17.71 ± 2.23). The PCA analysis also separated the essential oils
from natural and cultivated conditions based on the content of β-asarone. On the other hand, the amount of the
fertilizer did not show any effect (p > 0.05) on the composition of investigated samples. The process of cultivation
increased the level of active, but potentially genotoxic and carcinogenic compound β-asarone. It would be
significant to determine the content of β-asarone routinely in the sweet flag rhizome, especially in the cultivated
plants.
PB - Elsevier
T2 - Industrial Crops & Products
T1 - Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.)
VL - 142
SP - 1
EP - 5
DO - 10.1016/j.indcrop.2019.111871
ER - 
@article{
author = "Škobić, Slađana and Marčetić, Mirjana and Kundaković-Vasović, Tatjana and Crnobarac, Jovan",
year = "2019",
abstract = "Sweet flag rhizome (Acorus calamus L., Araceae) exhibits various biological activities such as sedative, anticonvulsant,
immunosuppressant, antidiabetic, and anti-inflammatory. This plant is protected in Serbia, but due to
its high market requirements, the cultivation of this species could be the final solution. The content and composition
of essential oils from 24 cultivated samples and five samples of sweet flag from natural populations, as
well as the influence of nitrogen fertilization on the composition of essential oils were studied. Essential oils were
analysed using GC and GC/MS. Statistical analysis included the ANOVA and PCA analysis. The total content of
essential oil was not significantly different between the natural (0.80–1.10%) and cultivated samples
(1.15–1.30%). In all essential oils main compounds were β-asarone (4.82–17.98%), cadinadienol
(10.14–13.95%), camphor (3.55–13.20%), and acorenone (9.68–12.64%). The cultivation of sweet flag showed
significant (p < 0.05) impact on the composition of essential oil and the content of β-asarone (4.82–17.07%,
mean 11.95±4.76 vs. 17.51–17.98%, mean 17.71 ± 2.23). The PCA analysis also separated the essential oils
from natural and cultivated conditions based on the content of β-asarone. On the other hand, the amount of the
fertilizer did not show any effect (p > 0.05) on the composition of investigated samples. The process of cultivation
increased the level of active, but potentially genotoxic and carcinogenic compound β-asarone. It would be
significant to determine the content of β-asarone routinely in the sweet flag rhizome, especially in the cultivated
plants.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Industrial Crops & Products",
title = "Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.)",
volume = "142",
pages = "1-5",
doi = "10.1016/j.indcrop.2019.111871"
}
Škobić, S., Marčetić, M., Kundaković-Vasović, T.,& Crnobarac, J.. (2019). Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.). in Industrial Crops & Products
Elsevier., 142, 1-5.
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111871
Škobić S, Marčetić M, Kundaković-Vasović T, Crnobarac J. Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.). in Industrial Crops & Products. 2019;142:1-5.
doi:10.1016/j.indcrop.2019.111871 .
Škobić, Slađana, Marčetić, Mirjana, Kundaković-Vasović, Tatjana, Crnobarac, Jovan, "Nitrogen fertilization and the essential oils profile of the rhizomes of different sweet flag populations (Acorus calamus L.)" in Industrial Crops & Products, 142 (2019):1-5,
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111871 . .
1
1
1

Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji

Samardžić, Stevan

(Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, 2018)

TY - THES
AU - Samardžić, Stevan
PY - 2018
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6604
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19401/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048320610
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10779
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3408
AB - Filipendula ulmaria i F. vulgaris se tradicionalno koriste kod peptičkog ulkusa i bolnih stanja.Cilj: Liofilizovani infuzi cvasti (LIC) ovih vrsta i izolovana jedinjenja F. vulgaris su podvrgnuti hemijskim i farmakološkim ispitivanjima u cilju preliminarne procene terapijskog potencijala i opravdanosti zabeležene etnomedicinske primene.Metode: Sastav LIC je utvrđen HPLC-UV metodom. Antioksidantna i citotoksična aktivnost je procenjena in vitro, antiinflamatorno dejstvo i antiagregacioni potencijal ex vivo u humanim trombocitima, dok su antihiperalgezijska, antiedematozna, gastroprotektivna aktivnost i akutna toksičnost ispitani in vivo.Rezultati i diskusija: LIC su se karakterisali visokim sadržajem polifenola, izraženom antioksidantnom aktivnošću, slabom sposobnošću inhibicije biosinteze eikozanoida i citotoksičnošću. Antihiperalgezijsko dejstvo LIC (100–300 mg/kg) je bilo statistički značajno i dozno-zavisno: ED50 ± SEM vrednosti u trenutku maksimalnog efekta su iznosile 164,8 ± 15,4 mg/kg (F. ulmaria) i 172,2 ± 6,2 mg/kg (F. vulgaris). LIC (100–300 mg/kg), telimagrandin II (40 mg/kg) i spireozid (50 mg/kg) su redukovali intenzitet gastričnih lezija indukovanih etanolom. Nakon akutne primene velikih doza LIC, nisu uočeni znaci toksičnosti u životinja. U sprovedenim eksperimentima je pokazano da flavonoidi, galna kiselina i telimagrandin II doprinose farmakološkim efektima LIC.Zaključak: Dobijeni rezultati podržavaju primenu cvasti F. ulmaria i F. vulgaris u tradicionalnoj medicini. Polifenoli su aktivni sastojci, što ih čini potencijalnim markerima kvaliteta. Značajna sličnost hemijskih i farmakoloških profila ispitivanih LIC ukazuje da bi vrste F. ulmaria i F. vulgaris mogle da budu ravnopravni biološki izvor biljne droge Filipendulae flos.
AB - Filipendula ulmaria and F. vulgaris are traditionally used in the treatment of peptic ulcer and pain.Aim of the study: Lyophilized flower infusions (LFIs) of these species and isolated compounds of F. vulgaris were subjected to chemical and pharmacological investigations with the goal to preliminary assess therapeutic potential and validity of the recorded ethnomedicinal use.Methods: Chemical composition of LFIs was analyzed by HPLC-UV method. Antioxidant and cytotoxic activities were assessed in vitro, anti-inflammatory effect and anti-aggregation potential were studied ex vivo in human platelets, whereas antihyperalgesic, antiedematous, gastroprotective activities and acute toxicity were investigated in vivo.Results and discussion: LFIs were characterized by high polyphenolic content, pronounced antioxidant activity, low capacity to inhibit biosynthesis of eicosanoids and cytotoxicity. Antihyperalgesic effect of LFIs (100–300 mg/kg) was statistically significant and dose-dependent: ED50 ± SEM values, obtained at the time of peak effects, were 164.8 ± 15.4 mg/kg (F. ulmaria) and 172.2 ± 6.2 mg/kg (F. vulgaris). LFIs (100–300 mg/kg), tellimagrandin II (40 mg/kg) and spiraeoside (50 mg/kg) reduced intensity of gastric lesions induced by ethanol. After acute application of high LFIs doses, signs of toxicity in animals were not observed. In performed experiments, it was shown that flavonoids, gallic acid and tellimagrandin II contributed to the pharmacological actions of LFIs.Conclusion: The obtained data support use of F. ulmaria and F. vulgaris flowers in traditional medicine. Polyphenols are active constituents, and hence potential quality markers. Significant similarity of chemical and pharmacological profiles of tested LFIs suggests that F. ulmaria and F. vulgaris could be equivalent biological sources of herbal drug Filipendulae flos.
PB - Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10779
ER - 
@phdthesis{
author = "Samardžić, Stevan",
year = "2018",
abstract = "Filipendula ulmaria i F. vulgaris se tradicionalno koriste kod peptičkog ulkusa i bolnih stanja.Cilj: Liofilizovani infuzi cvasti (LIC) ovih vrsta i izolovana jedinjenja F. vulgaris su podvrgnuti hemijskim i farmakološkim ispitivanjima u cilju preliminarne procene terapijskog potencijala i opravdanosti zabeležene etnomedicinske primene.Metode: Sastav LIC je utvrđen HPLC-UV metodom. Antioksidantna i citotoksična aktivnost je procenjena in vitro, antiinflamatorno dejstvo i antiagregacioni potencijal ex vivo u humanim trombocitima, dok su antihiperalgezijska, antiedematozna, gastroprotektivna aktivnost i akutna toksičnost ispitani in vivo.Rezultati i diskusija: LIC su se karakterisali visokim sadržajem polifenola, izraženom antioksidantnom aktivnošću, slabom sposobnošću inhibicije biosinteze eikozanoida i citotoksičnošću. Antihiperalgezijsko dejstvo LIC (100–300 mg/kg) je bilo statistički značajno i dozno-zavisno: ED50 ± SEM vrednosti u trenutku maksimalnog efekta su iznosile 164,8 ± 15,4 mg/kg (F. ulmaria) i 172,2 ± 6,2 mg/kg (F. vulgaris). LIC (100–300 mg/kg), telimagrandin II (40 mg/kg) i spireozid (50 mg/kg) su redukovali intenzitet gastričnih lezija indukovanih etanolom. Nakon akutne primene velikih doza LIC, nisu uočeni znaci toksičnosti u životinja. U sprovedenim eksperimentima je pokazano da flavonoidi, galna kiselina i telimagrandin II doprinose farmakološkim efektima LIC.Zaključak: Dobijeni rezultati podržavaju primenu cvasti F. ulmaria i F. vulgaris u tradicionalnoj medicini. Polifenoli su aktivni sastojci, što ih čini potencijalnim markerima kvaliteta. Značajna sličnost hemijskih i farmakoloških profila ispitivanih LIC ukazuje da bi vrste F. ulmaria i F. vulgaris mogle da budu ravnopravni biološki izvor biljne droge Filipendulae flos., Filipendula ulmaria and F. vulgaris are traditionally used in the treatment of peptic ulcer and pain.Aim of the study: Lyophilized flower infusions (LFIs) of these species and isolated compounds of F. vulgaris were subjected to chemical and pharmacological investigations with the goal to preliminary assess therapeutic potential and validity of the recorded ethnomedicinal use.Methods: Chemical composition of LFIs was analyzed by HPLC-UV method. Antioxidant and cytotoxic activities were assessed in vitro, anti-inflammatory effect and anti-aggregation potential were studied ex vivo in human platelets, whereas antihyperalgesic, antiedematous, gastroprotective activities and acute toxicity were investigated in vivo.Results and discussion: LFIs were characterized by high polyphenolic content, pronounced antioxidant activity, low capacity to inhibit biosynthesis of eicosanoids and cytotoxicity. Antihyperalgesic effect of LFIs (100–300 mg/kg) was statistically significant and dose-dependent: ED50 ± SEM values, obtained at the time of peak effects, were 164.8 ± 15.4 mg/kg (F. ulmaria) and 172.2 ± 6.2 mg/kg (F. vulgaris). LFIs (100–300 mg/kg), tellimagrandin II (40 mg/kg) and spiraeoside (50 mg/kg) reduced intensity of gastric lesions induced by ethanol. After acute application of high LFIs doses, signs of toxicity in animals were not observed. In performed experiments, it was shown that flavonoids, gallic acid and tellimagrandin II contributed to the pharmacological actions of LFIs.Conclusion: The obtained data support use of F. ulmaria and F. vulgaris flowers in traditional medicine. Polyphenols are active constituents, and hence potential quality markers. Significant similarity of chemical and pharmacological profiles of tested LFIs suggests that F. ulmaria and F. vulgaris could be equivalent biological sources of herbal drug Filipendulae flos.",
publisher = "Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10779"
}
Samardžić, S.. (2018). Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10779
Samardžić S. Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji. in Универзитет у Београду. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10779 .
Samardžić, Stevan, "Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji" in Универзитет у Београду (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10779 .

Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench

Samardžić, Stevan; Arsenijević, Jelena; Božić, Dragana; Milenković, Marina; Tešević, Vele; Maksimović, Zoran

(Elsevier Ireland Ltd, Clare, 2018)

TY - JOUR
AU - Samardžić, Stevan
AU - Arsenijević, Jelena
AU - Božić, Dragana
AU - Milenković, Marina
AU - Tešević, Vele
AU - Maksimović, Zoran
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3215
AB - Ethnopharmacological relevance: Meadowsweet (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) and dropwort (Filipendula vulgaris Moench) are herbaceous perennials employed in folk medicine for their antirheumatic, antipyretic and antiulcer properties. Aim of the study: To assess ethnomedicinal claims through investigation of antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective effects of F. ulmaria and F. vulgaris lyophilized flower infusions (LFIs) as well as the F. vulgaris isolated flavonoids spiraeoside, kaempferol 4'-O-glucoside, astragalin 2'-O-gallate, mixture of hyperoside 2'-O-gallate and isoquercitrin 2'-O-gallate, and a tannin tellimagrandin IL Materials and methods: Free radical scavenging activity of the tested samples was determined by examining their ability to neutralize DPPH and OH radicals in vitro, whereas reducing properties were assessed in Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay. Anti-inflammatory activity was studied ex vivo in human platelets by monitoring the effect on eicosanoid biosynthesis.. Gastroprotective action was estimated in animal model of acute gastric injury induced by ethanol. Results: LFIs and spiraeoside exerted activities comparable to those of positive control in DPPH-radical scavenging and FRAP antioxidant assays, whereas notable hydroxyl radical scavenging ability was demonstrated only for spiraeoside (IC50 = 5.1 mu g/mL). Among tested samples, astragalin 2 ''-O-gallate (IC50 = 141.1 mu g/mL) and spiraeoside (IC50 = 4.69 mu g/mL) the most markedly inhibited production of pro -inflammatory prostaglandin E-2 and 12(S)-hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid in human platelets, respectively. Examination of LFIs (100-300 mg/kg, p.o.) gastroprotective action in rats revealed their capacity to preserve mucosal integrity. In addition, spiraeoside (50 mg/kg, p.o.) and tellimagrandin II (40 mg/kg, p.o.) showed ulcer preventive ability. Conclusion: Current study supports documented traditional use of investigated herbs and indicates that flavonoid and tannin components are partially responsible for the demonstrated pharmacological activities.
PB - Elsevier Ireland Ltd, Clare
T2 - Journal of Ethnopharmacology
T1 - Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench
VL - 213
SP - 132
EP - 137
DO - 10.1016/j.jep.2017.11.013
ER - 
@article{
author = "Samardžić, Stevan and Arsenijević, Jelena and Božić, Dragana and Milenković, Marina and Tešević, Vele and Maksimović, Zoran",
year = "2018",
abstract = "Ethnopharmacological relevance: Meadowsweet (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) and dropwort (Filipendula vulgaris Moench) are herbaceous perennials employed in folk medicine for their antirheumatic, antipyretic and antiulcer properties. Aim of the study: To assess ethnomedicinal claims through investigation of antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective effects of F. ulmaria and F. vulgaris lyophilized flower infusions (LFIs) as well as the F. vulgaris isolated flavonoids spiraeoside, kaempferol 4'-O-glucoside, astragalin 2'-O-gallate, mixture of hyperoside 2'-O-gallate and isoquercitrin 2'-O-gallate, and a tannin tellimagrandin IL Materials and methods: Free radical scavenging activity of the tested samples was determined by examining their ability to neutralize DPPH and OH radicals in vitro, whereas reducing properties were assessed in Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) assay. Anti-inflammatory activity was studied ex vivo in human platelets by monitoring the effect on eicosanoid biosynthesis.. Gastroprotective action was estimated in animal model of acute gastric injury induced by ethanol. Results: LFIs and spiraeoside exerted activities comparable to those of positive control in DPPH-radical scavenging and FRAP antioxidant assays, whereas notable hydroxyl radical scavenging ability was demonstrated only for spiraeoside (IC50 = 5.1 mu g/mL). Among tested samples, astragalin 2 ''-O-gallate (IC50 = 141.1 mu g/mL) and spiraeoside (IC50 = 4.69 mu g/mL) the most markedly inhibited production of pro -inflammatory prostaglandin E-2 and 12(S)-hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid in human platelets, respectively. Examination of LFIs (100-300 mg/kg, p.o.) gastroprotective action in rats revealed their capacity to preserve mucosal integrity. In addition, spiraeoside (50 mg/kg, p.o.) and tellimagrandin II (40 mg/kg, p.o.) showed ulcer preventive ability. Conclusion: Current study supports documented traditional use of investigated herbs and indicates that flavonoid and tannin components are partially responsible for the demonstrated pharmacological activities.",
publisher = "Elsevier Ireland Ltd, Clare",
journal = "Journal of Ethnopharmacology",
title = "Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench",
volume = "213",
pages = "132-137",
doi = "10.1016/j.jep.2017.11.013"
}
Samardžić, S., Arsenijević, J., Božić, D., Milenković, M., Tešević, V.,& Maksimović, Z.. (2018). Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench. in Journal of Ethnopharmacology
Elsevier Ireland Ltd, Clare., 213, 132-137.
https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.11.013
Samardžić S, Arsenijević J, Božić D, Milenković M, Tešević V, Maksimović Z. Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench. in Journal of Ethnopharmacology. 2018;213:132-137.
doi:10.1016/j.jep.2017.11.013 .
Samardžić, Stevan, Arsenijević, Jelena, Božić, Dragana, Milenković, Marina, Tešević, Vele, Maksimović, Zoran, "Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench" in Journal of Ethnopharmacology, 213 (2018):132-137,
https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.11.013 . .
1
44
16
40

Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS

Ušjak, Ljuboš; Petrović, Silvana; Drobac, Milica; Niketić, Marjan

(Springer, New York, 2018)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Petrović, Silvana
AU - Drobac, Milica
AU - Niketić, Marjan
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3159
PB - Springer, New York
T2 - Chemistry of Natural Compounds
T1 - Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS
VL - 54
IS - 2
SP - 384
EP - 386
DO - 10.1007/s10600-018-2356-5
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Ljuboš and Petrović, Silvana and Drobac, Milica and Niketić, Marjan",
year = "2018",
publisher = "Springer, New York",
journal = "Chemistry of Natural Compounds",
title = "Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS",
volume = "54",
number = "2",
pages = "384-386",
doi = "10.1007/s10600-018-2356-5"
}
Ušjak, L., Petrović, S., Drobac, M.,& Niketić, M.. (2018). Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS. in Chemistry of Natural Compounds
Springer, New York., 54(2), 384-386.
https://doi.org/10.1007/s10600-018-2356-5
Ušjak L, Petrović S, Drobac M, Niketić M. Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS. in Chemistry of Natural Compounds. 2018;54(2):384-386.
doi:10.1007/s10600-018-2356-5 .
Ušjak, Ljuboš, Petrović, Silvana, Drobac, Milica, Niketić, Marjan, "Constituents of the Essential Oils of Heracleum austriacum subsp siifolium, an Endemic Plant of the Southeastern ALPS" in Chemistry of Natural Compounds, 54, no. 2 (2018):384-386,
https://doi.org/10.1007/s10600-018-2356-5 . .
1
1
1

Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials

Milutinović, Violeta; Niketić, Marjan; Ušjak, Ljuboš; Nikolić, Dejan; Krunić, Aleksej; Zidorn, Christian; Petrović, Silvana

(Wiley, Hoboken, 2018)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Violeta
AU - Niketić, Marjan
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Nikolić, Dejan
AU - Krunić, Aleksej
AU - Zidorn, Christian
AU - Petrović, Silvana
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3127
AB - IntroductionHieracium s. str. represents one of the largest and most complex genera of flowering plants. As molecular genetics seems unlikely to disentangle intricate relationships within this reticulate species complex, analysis of flavonoids and phenolic acids, known as good chemosystematic markers, promise to be more reliable. Data about pharmacological activity of Hieracium species are scarce. ObjectiveEvaluation of the chemosystematic significance of flavonoids and phenolic acids of methanol extracts of aerial flowering parts of 28 Hieracium species from the Balkans. Additionally, investigation of antioxidant potentials of the extracts. MethodsComparative qualitative and quantitative analysis of flavonoids and phenolic acids was performed by LC-MS. Multivariate statistical data analysis included non-metric multidimensional scaling (nMDS), unweighted pair-group arithmetic averages (UPGMA) and principal component analysis (PCA). Antioxidant activity was evaluated using three colorimetric tests. ResultsDominant phenolics in almost all species were luteolin type flavonoids, followed by phenolic acids. Although the investigated Hieracium species share many compounds, the current classification of the genus was supported by nMDS and UPGMA analyses with a good resolution to the group level. Hieracium naegelianum was clearly separated from the other investigated species. Spatial and ecological distances of the samples were likely to influence unexpected differentiation of some groups within H. sect. Pannosa. The vast majority of dominant compounds significantly contributed to differences between taxa. The antioxidant potential of the extracts was satisfactory and in accordance with their phenolics composition. ConclusionsComparative LC-MS analysis demonstrated that flavonoids and phenolic acids are good indicators of chemosystematic relationships within Hieracium, particularly between non-hybrid species and groups from the same location. Copyright
PB - Wiley, Hoboken
T2 - Phytochemical Analysis
T1 - Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials
VL - 29
IS - 1
SP - 30
EP - 47
DO - 10.1002/pca.2712
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Violeta and Niketić, Marjan and Ušjak, Ljuboš and Nikolić, Dejan and Krunić, Aleksej and Zidorn, Christian and Petrović, Silvana",
year = "2018",
abstract = "IntroductionHieracium s. str. represents one of the largest and most complex genera of flowering plants. As molecular genetics seems unlikely to disentangle intricate relationships within this reticulate species complex, analysis of flavonoids and phenolic acids, known as good chemosystematic markers, promise to be more reliable. Data about pharmacological activity of Hieracium species are scarce. ObjectiveEvaluation of the chemosystematic significance of flavonoids and phenolic acids of methanol extracts of aerial flowering parts of 28 Hieracium species from the Balkans. Additionally, investigation of antioxidant potentials of the extracts. MethodsComparative qualitative and quantitative analysis of flavonoids and phenolic acids was performed by LC-MS. Multivariate statistical data analysis included non-metric multidimensional scaling (nMDS), unweighted pair-group arithmetic averages (UPGMA) and principal component analysis (PCA). Antioxidant activity was evaluated using three colorimetric tests. ResultsDominant phenolics in almost all species were luteolin type flavonoids, followed by phenolic acids. Although the investigated Hieracium species share many compounds, the current classification of the genus was supported by nMDS and UPGMA analyses with a good resolution to the group level. Hieracium naegelianum was clearly separated from the other investigated species. Spatial and ecological distances of the samples were likely to influence unexpected differentiation of some groups within H. sect. Pannosa. The vast majority of dominant compounds significantly contributed to differences between taxa. The antioxidant potential of the extracts was satisfactory and in accordance with their phenolics composition. ConclusionsComparative LC-MS analysis demonstrated that flavonoids and phenolic acids are good indicators of chemosystematic relationships within Hieracium, particularly between non-hybrid species and groups from the same location. Copyright",
publisher = "Wiley, Hoboken",
journal = "Phytochemical Analysis",
title = "Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials",
volume = "29",
number = "1",
pages = "30-47",
doi = "10.1002/pca.2712"
}
Milutinović, V., Niketić, M., Ušjak, L., Nikolić, D., Krunić, A., Zidorn, C.,& Petrović, S.. (2018). Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials. in Phytochemical Analysis
Wiley, Hoboken., 29(1), 30-47.
https://doi.org/10.1002/pca.2712
Milutinović V, Niketić M, Ušjak L, Nikolić D, Krunić A, Zidorn C, Petrović S. Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials. in Phytochemical Analysis. 2018;29(1):30-47.
doi:10.1002/pca.2712 .
Milutinović, Violeta, Niketić, Marjan, Ušjak, Ljuboš, Nikolić, Dejan, Krunić, Aleksej, Zidorn, Christian, Petrović, Silvana, "Methanol Extracts of 28 Hieracium Species from the Balkan Peninsula - Comparative LC-MS Analysis, Chemosystematic Evaluation of their Flavonoid and Phenolic Acid Profiles and Antioxidant Potentials" in Phytochemical Analysis, 29, no. 1 (2018):30-47,
https://doi.org/10.1002/pca.2712 . .
15
10
15

Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe

Ušjak, Ljuboš; Drobac, Milica; Niketić, Marjan; Petrović, Silvana

(Wiley-VCH Verlag GMBH, Weinheim, 2018)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Drobac, Milica
AU - Niketić, Marjan
AU - Petrović, Silvana
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3125
AB - The composition of the essential oils and the furanocoumarin profiles of CH2Cl2 extracts from underground parts and fruits of nine Heracleum taxa (Apiaceae) from Southeastern Europe were statistically analyzed to evaluate their chemosystematic significance. Eight investigated taxa (H. orphanidis and members of H. sphondylium group: H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii and H. verticillatum) belong to the type section of the genus. Additionally analyzed taxon, H. austriacum subsp. siifolium, belongs to H. sect. Wendia. Qualitative and quantitative analysis of the essential oils was performed by GC-FID and GC/MS, and of the furanocoumarins by LC/MS. Furanocoumarins were identified using standards and/or based on UV, MS, 1H- and ROESY NMR spectra. Multivariate statistics (PCA, nMDS, UPGMA) of analyzed metabolites showed that the investigated taxa were grouped according to their taxonomic classification. PCA revealed the significance of some monoterpenes and (Z)-falcarinol of the underground parts oils, octyl esters of the fruit oils, and most of the total of 12 identified furanocoumarins.
PB - Wiley-VCH Verlag GMBH, Weinheim
T2 - Chemistry & Biodiversity
T1 - Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe
VL - 15
IS - 12
DO - 10.1002/cbdv.201800412
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Ljuboš and Drobac, Milica and Niketić, Marjan and Petrović, Silvana",
year = "2018",
abstract = "The composition of the essential oils and the furanocoumarin profiles of CH2Cl2 extracts from underground parts and fruits of nine Heracleum taxa (Apiaceae) from Southeastern Europe were statistically analyzed to evaluate their chemosystematic significance. Eight investigated taxa (H. orphanidis and members of H. sphondylium group: H. sphondylium, H. sibiricum, H. montanum, H. ternatum, H. pyrenaicum subsp. pollinianum, H. pyrenaicum subsp. orsinii and H. verticillatum) belong to the type section of the genus. Additionally analyzed taxon, H. austriacum subsp. siifolium, belongs to H. sect. Wendia. Qualitative and quantitative analysis of the essential oils was performed by GC-FID and GC/MS, and of the furanocoumarins by LC/MS. Furanocoumarins were identified using standards and/or based on UV, MS, 1H- and ROESY NMR spectra. Multivariate statistics (PCA, nMDS, UPGMA) of analyzed metabolites showed that the investigated taxa were grouped according to their taxonomic classification. PCA revealed the significance of some monoterpenes and (Z)-falcarinol of the underground parts oils, octyl esters of the fruit oils, and most of the total of 12 identified furanocoumarins.",
publisher = "Wiley-VCH Verlag GMBH, Weinheim",
journal = "Chemistry & Biodiversity",
title = "Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe",
volume = "15",
number = "12",
doi = "10.1002/cbdv.201800412"
}
Ušjak, L., Drobac, M., Niketić, M.,& Petrović, S.. (2018). Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe. in Chemistry & Biodiversity
Wiley-VCH Verlag GMBH, Weinheim., 15(12).
https://doi.org/10.1002/cbdv.201800412
Ušjak L, Drobac M, Niketić M, Petrović S. Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe. in Chemistry & Biodiversity. 2018;15(12).
doi:10.1002/cbdv.201800412 .
Ušjak, Ljuboš, Drobac, Milica, Niketić, Marjan, Petrović, Silvana, "Chemosystematic Significance of Essential Oil Constituents and Furanocoumarins of Underground Parts and Fruits of Nine Heracleum L. Taxa from Southeastern Europe" in Chemistry & Biodiversity, 15, no. 12 (2018),
https://doi.org/10.1002/cbdv.201800412 . .
1
8
4
8

Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance

Milutinović, Violeta; Niketić, Marjan; Krunić, Aleksej; Nikolić, Dejan; Petković, Miloš; Ušjak, Ljuboš; Petrović, Silvana

(Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, 2018)

TY - JOUR
AU - Milutinović, Violeta
AU - Niketić, Marjan
AU - Krunić, Aleksej
AU - Nikolić, Dejan
AU - Petković, Miloš
AU - Ušjak, Ljuboš
AU - Petrović, Silvana
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3077
AB - Four sesquiterpene lactones (SLs), including three undescribed proline-SL conjugates, the guaianolides calophyllamine A and 8-epiixerisamine A, and the eudesmanolide calophyllamine B, were isolated from the methanol extract of Hieracium calophyllum R. Uechtr. (Compositae) flowering heads. Another known guaianolide, crepiside E, was detected in Hieracium L. species for the first time. Their structures were elucidated using extensive 1D and 2D NMR spectroscopy in combination with HRMS. The isolated SLs were used as external standards for qualitative and quantitative LC-MS analysis of the dry methanol extracts of the flowering aerial parts of 28 Hieracium species from the Balkan Peninsula. Guaianolides were the dominant SLs in 27 species studied. The chemosystematic significance of detected SLs was evaluated using multivariate statistics (PCA, nMDS and UPGMA). Differentiation between the main groups was well supported. All four compounds significantly and equally contributed to the differences between the species. In addition, the eudesmanolide calophyllamine B could be a significant chemosystematic marker for H. sect. Villosa (Griseb.) Gremli s.l. and Glauciformia (Freyn) Zahn-Italica (Fr.) Av. Touv.
PB - Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford
T2 - Phytochemistry
T1 - Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance
VL - 154
SP - 19
EP - 30
DO - 10.1016/j.phytochem.2018.06.008
ER - 
@article{
author = "Milutinović, Violeta and Niketić, Marjan and Krunić, Aleksej and Nikolić, Dejan and Petković, Miloš and Ušjak, Ljuboš and Petrović, Silvana",
year = "2018",
abstract = "Four sesquiterpene lactones (SLs), including three undescribed proline-SL conjugates, the guaianolides calophyllamine A and 8-epiixerisamine A, and the eudesmanolide calophyllamine B, were isolated from the methanol extract of Hieracium calophyllum R. Uechtr. (Compositae) flowering heads. Another known guaianolide, crepiside E, was detected in Hieracium L. species for the first time. Their structures were elucidated using extensive 1D and 2D NMR spectroscopy in combination with HRMS. The isolated SLs were used as external standards for qualitative and quantitative LC-MS analysis of the dry methanol extracts of the flowering aerial parts of 28 Hieracium species from the Balkan Peninsula. Guaianolides were the dominant SLs in 27 species studied. The chemosystematic significance of detected SLs was evaluated using multivariate statistics (PCA, nMDS and UPGMA). Differentiation between the main groups was well supported. All four compounds significantly and equally contributed to the differences between the species. In addition, the eudesmanolide calophyllamine B could be a significant chemosystematic marker for H. sect. Villosa (Griseb.) Gremli s.l. and Glauciformia (Freyn) Zahn-Italica (Fr.) Av. Touv.",
publisher = "Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford",
journal = "Phytochemistry",
title = "Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance",
volume = "154",
pages = "19-30",
doi = "10.1016/j.phytochem.2018.06.008"
}
Milutinović, V., Niketić, M., Krunić, A., Nikolić, D., Petković, M., Ušjak, L.,& Petrović, S.. (2018). Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance. in Phytochemistry
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford., 154, 19-30.
https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.06.008
Milutinović V, Niketić M, Krunić A, Nikolić D, Petković M, Ušjak L, Petrović S. Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance. in Phytochemistry. 2018;154:19-30.
doi:10.1016/j.phytochem.2018.06.008 .
Milutinović, Violeta, Niketić, Marjan, Krunić, Aleksej, Nikolić, Dejan, Petković, Miloš, Ušjak, Ljuboš, Petrović, Silvana, "Sesquiterpene lactones from the methanol extracts of twenty-eight Hieracium species from the Balkan Peninsula and their chemosystematic significance" in Phytochemistry, 154 (2018):19-30,
https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.06.008 . .
10
8
10

Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics

Milenković, Marina; Stošović, Jelena; Slavkovska, Violeta

(Sage Publications Inc, Thousand Oaks, 2018)

TY - JOUR
AU - Milenković, Marina
AU - Stošović, Jelena
AU - Slavkovska, Violeta
PY - 2018
UR - https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3146
AB - The subject of the study was the investigation of the chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils (EOs) isolated from Calamintha sylvatica, C. vardarensis, C. nepeta and C. glandulosa, as well as their antibacterial activity in combination with antibiotics. The quantitative and qualitative analysis of EOs was performed using the GC/FID and GC/MS methods. The antimicrobial activity of EOs against six standard bacterial strains and one strain of yeast was tested using the broth microdilution method, while the antimicrobial activity of a combination of essential oils and gentamicin/ciprofloxacin was tested by the checkerboard method. The dominant components (> 10%) of the essential oils were: cis-piperitone epoxide and menthone (C. sylvatica), pulegone and menthone (C. vardarensis), pulegone and piperitenone (C. nepeta), pulegone, piperitenone, menthone and piperitone (C. glandulosa). EOs did not exhibit significant antimicrobial activity except the essential oil of C. vardarensis which was selectively active against Staphylococcus aureus (MIC - 21.25 mu g/mL). The overall effect of essential oil-antibiotic combinations varied from synergistic (FICI lt = 0.5) to antagonistic (FICI >= 2) depending on the bacterial strain tested.
PB - Sage Publications Inc, Thousand Oaks
T2 - Natural Product Communications
T1 - Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics
VL - 13
IS - 3
SP - 371
EP - 374
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3146
ER - 
@article{
author = "Milenković, Marina and Stošović, Jelena and Slavkovska, Violeta",
year = "2018",
abstract = "The subject of the study was the investigation of the chemical composition and antimicrobial activity of the essential oils (EOs) isolated from Calamintha sylvatica, C. vardarensis, C. nepeta and C. glandulosa, as well as their antibacterial activity in combination with antibiotics. The quantitative and qualitative analysis of EOs was performed using the GC/FID and GC/MS methods. The antimicrobial activity of EOs against six standard bacterial strains and one strain of yeast was tested using the broth microdilution method, while the antimicrobial activity of a combination of essential oils and gentamicin/ciprofloxacin was tested by the checkerboard method. The dominant components (> 10%) of the essential oils were: cis-piperitone epoxide and menthone (C. sylvatica), pulegone and menthone (C. vardarensis), pulegone and piperitenone (C. nepeta), pulegone, piperitenone, menthone and piperitone (C. glandulosa). EOs did not exhibit significant antimicrobial activity except the essential oil of C. vardarensis which was selectively active against Staphylococcus aureus (MIC - 21.25 mu g/mL). The overall effect of essential oil-antibiotic combinations varied from synergistic (FICI lt = 0.5) to antagonistic (FICI >= 2) depending on the bacterial strain tested.",
publisher = "Sage Publications Inc, Thousand Oaks",
journal = "Natural Product Communications",
title = "Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics",
volume = "13",
number = "3",
pages = "371-374",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3146"
}
Milenković, M., Stošović, J.,& Slavkovska, V.. (2018). Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics. in Natural Product Communications
Sage Publications Inc, Thousand Oaks., 13(3), 371-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3146
Milenković M, Stošović J, Slavkovska V. Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics. in Natural Product Communications. 2018;13(3):371-374.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3146 .
Milenković, Marina, Stošović, Jelena, Slavkovska, Violeta, "Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae) and Antibiotics" in Natural Product Communications, 13, no. 3 (2018):371-374,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_farfar_3146 .
3
6