Now showing items 2524-2543 of 4953

   Titles
   Jedinjenja prirodnog porekla koja stvaraju zavisnost - narkomanija [1]
   Job burnout predictors in community pharmacists in Serbia [1]
   Justification for the use of dietary supplements among pregnant women [1]
   Justification of Biowaiver for Carbamazepine, a Low Soluble High Permeable Compound, in Solid Dosage Forms Based on IVIVC and Gastrointestinal Simulation [1]
   Justification of metformin hydrochloride biowaiver criteria based on bioequivalence study [1]
   Jy-xhe-053, a benzodiazepine ligand less efficacious at GABAA receptors containing alpha1 and alpha5 than alpha2 and alpha3 subunits [1]
   Karakteristike emulzija stabilizovanih emulgatorima tipa šećernih estara - potencijalni nosači za lekovite i kozmetički aktivne supstance [1]
   Karakteristike farmaceutskih oblika lekova za decu - aspekti individualizacije terapije [2]
   Karakteristike i mogućnosti primene sprejeva za kožu u dermalnoj i transdermalnoj isporuci lekova [1]
   Karakteristike i potencijalna primena savremenih adsorbenata u formulaciji nosača lekovitih supstanci [1]
   Karakteristike i primena biljnih matičnih ćelija u kozmetičkim proizvodima [1]
   Karakteristike i primena hitozana u farmaceutskim/biomedicinskim preparatima [1]
   Karakteristike populacionog farmakokinetičkog pristupa analizi podataka i njegov značaj u razvoju i primeni lekova [1]
   Karakteristike savremenih farmaceutskih preparata za terapijsku supstituciju hormona u menopauzi [1]
   Karakteristike terapijskih sistema za vaginalnu primenu [1]
   Karakterizacija ekstrakta šarplaninskog čaja [1]
   Karakterizacija i optimizacija binarnih i ternarnih čvrstih disperzija i ciklodekstrin-polimer sistema kao nosača u cilju poboljšanja brzine rastvaranja teško rastvorljive lekovite supstance [1]
   Karakterizacija sistema tečne hromatografije hidrofilnih interakcija sa UV i MS/MS detekcijom u analitici i bioanalitici olopatadina [1]
   Karakterizacija višestrukih emulzija V/U/V tipa izrađenih sa cetildimetikon-kopoliolom kao primarnim emulgatorom [1]
   Kardiovaskularne bolesti u Srbiji - ekonomski teret [1]