Now showing items 2382-2401 of 4662

   Titles
   Ispitivanje nekih polioksalometalata Keginovog tipa kao potencijalnih antitumorskih agenasa [1]
   Ispitivanje oslobađanja leka iz matriks tableta na bazi karbomer-a i HPMC-a primenom eksperimentalnog dizajna [1]
   Ispitivanje pokazatelja inflamacije, oksidativnog stresa i lipidnog statusa kod pacijenata sa sarkoidozom [1]
   Ispitivanje polimorfizma alfa-1-antitripsina [1]
   Ispitivanje prisustva glutena u barenim kobasicama [1]
   Ispitivanje raspadljivosti i brzine rastvaranja u viskoznom medijumu - tablete acetilsalicilne kiseline [1]
   Ispitivanje ravnoteže građenja inkluzionog kompleksa metoprolol-tartarata i beta-ciklodekstrina spektroskopskim metodama [1]
   Ispitivanje sezonskog variranja sadržaja antranoida u korenu čapljana, Asphodelus albus mill., iz Crne Gore [1]
   Ispitivanje stabilnosti biljnih preparata [1]
   Ispitivanje stabilnosti oralnih suspenzija omeprazola za pedijatrijsku primenu magistralno izrađenih iz omeprazol kapsula [1]
   Ispitivanje stepena oštećenja DNK leukocita periferne krvi pacijenata sa Alchajmerovom bolešću primenom Komet testa [1]
   Ispitivanje uloge kalcijumovih kanala T-tipa u animalnom modelu postincinzionog bola [1]
   Ispitivanje uticaja faktora formulacije i procesa na oslobađanje tramadol hidrohlorida i mehaničke karakteristike matriks tableta sa produženim oslobađanjem [1]
   Ispitivanje uticaja faktora formulacije na brzinu rastvaranja karbamazepina i kinetiku bubrenja i erozije hidrofilnih ekstrudata [1]
   Ispitivanje uticaja magnezijuma, cinka i bakra na izlučivanje kadmijuma kod kunića [1]
   Ispitivanje uticaja micela surfaktanata različitog naelektrisanja na protolitičke ravnoteže i rastvorljivost sartana [1]
   Ispitivanje zastupljenosti odabranih faktora rizika za razvoj hipertenzije u populaciji studenata medicinskih fakulteta [1]
   Ispitivanje zavisnosti lipidnog sastava plazme i parametara lipidne peroksidacije od stadijuma i dužine trajanja Parkinsonove bolesti i primene terapije [1]
   Ispitivanje zdravstvene pismenosti roditelja i razumevanja informacija o upotrebi lekova kod dece u predškolskom uzrastu [1]
   Issledovanie antiaritmičeskoj aktivnosti vnov' sintezirovannyh proizvodnyh propafenona pri modelirovanii akonitovoi aritmii serdca u krys [1]