Now showing items 2455-2474 of 4662

   Titles
   Klinički značajne interakcije antibiotika i antimikotika sa drugim lekovima [1]
   Klinički značajne interakcije opioidnih i neopioidnih analgetika [1]
   Klinički značajnije CYP 450 posredovane lek - lek interakcije [1]
   Kliničko-farmakološka korelacija doza amitriptilina i neželjenih efekata [1]
   Koliko plaćamo za carski rez - pilot studija u Srbiji [1]
   KOMBINOVANO PRISUSTVO GENSKIH POLIMORFIZMA FAKTORA KOAGULACIJE XIII V34L I INHIBITORA PLAZMINOGEN AKTIVATORA 1 4G/5G ZNAČAJNO UTIČE NA RIZIK OD SPONTANOG POBAČAJA U SRPSKOJ POPULACIJI [1]
   Komparativna analiza promene sistema za refundaciju lekova i politike cena lekova u zemljama EU [1]
   Koncentracija magnezijuma u serumu i urinu kod bolesnika sa akutnim i hroničnim plućnim bolestima [1]
   Konceptualni model kolaborativne farmaceutske prakse u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti starijih osoba [1]
   Konvencionalna medicinska sredstva za obradu rana - osobine i upotreba [1]
   Konvencionalni i napredni adjuvansi u formulacijama vakcina: mineralni adsorbenti, nanočestični nosači i sistemi tipa mikroigala [1]
   Konzervansi, sredstva za bojenje i UV filteri u kozmetičkim proizvodima - aspekti bezbedne primene [1]
   Korelacija fibrinogena sa kardiometaboličkim faktorima rizika kod predgojaznih/gojaznih žena u postmenopauzi [1]
   Korelacija između izloženosti pasivnom pušenju u kućnom okruženju i pojave respiratornih simptoma kod školske dece [1]
   Korelacija lokalne i sistemske ekspresije survivina sa patohistološkim parametrima melanoma kože [1]
   Koronarni vazodilatatori [1]
   Kortikosteroidi - mehanizmi dejstva i farmakološki efekti [1]
   Kozmetičke sirovine poreklom iz mora u proizvodima za negu kože [1]
   Kozmetički proizvodi za zaštitu kože od uboda insekata - uloga farmaceuta [1]
   Kozmetovigilanca - uspostavljanje sistema praćenja neželjenih efekata kozmetičkih preparata [1]