Now showing items 2474-2493 of 4883

   Titles
   Ispitivanje uticaja faktora formulacije na brzinu rastvaranja karbamazepina i kinetiku bubrenja i erozije hidrofilnih ekstrudata [1]
   Ispitivanje uticaja magnezijuma, cinka i bakra na izlučivanje kadmijuma kod kunića [1]
   Ispitivanje uticaja micela surfaktanata različitog naelektrisanja na protolitičke ravnoteže i rastvorljivost sartana [1]
   Ispitivanje zastupljenosti odabranih faktora rizika za razvoj hipertenzije u populaciji studenata medicinskih fakulteta [1]
   Ispitivanje zavisnosti lipidnog sastava plazme i parametara lipidne peroksidacije od stadijuma i dužine trajanja Parkinsonove bolesti i primene terapije [1]
   Ispitivanje zdravstvene pismenosti roditelja i razumevanja informacija o upotrebi lekova kod dece u predškolskom uzrastu [1]
   Issledovanie antiaritmičeskoj aktivnosti vnov' sintezirovannyh proizvodnyh propafenona pri modelirovanii akonitovoi aritmii serdca u krys [1]
   Istraživanje tržišta OTC proizvoda iz vitaminsko-mineralne grupe [1]
   Istraživanje značaja farmaceutske zdravstvene zaštite u unapređenju znanja o inhalacionoj terapiji i njenoj pravilnoj primeni kod pacijenata sa astmom [1]
   Izazovi i stavovi o doziranju radioaktivnog joda u terapiji benignih oboljenja štitaste žlijezde [1]
   Izazovi in vitro karakterizacije nebioloških kompleksnih lekova - primer parenteralnih preparata sa liposomskim nosačima lekovitih supstanci [1]
   Izbor i selekcija metoda za predformulaciona istraživanja čvrstih lekovitih oblika [1]
   Izloženost opšte populacije dioksinima i dioksinu sličnim jedinjenjima [1]
   Izoalantolakton, osnovni sastojak etarskog ulja podzemnih organa Telekia speciosa (schreb.) Baumg., Asteraceae [1]
   Izrada magistralnih i galenskih lekova - propisi i standardi [1]
   Izveštaj sa 16. riječkih dana (bio)etike „etika u naučnim istraživanjima” [1]
   Izveštaj sa 9th world meeting on pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical technology [1]
   Izveštaj sa predavanja "the editorial world at the lancet medical journal" [1]
   Izveštaji sesija [1]
   Jedinjenja prirodnog porekla koja stvaraju zavisnost - narkomanija [1]