Now showing items 2541-2560 of 4883

   Titles
   Koncentracija magnezijuma u serumu i urinu kod bolesnika sa akutnim i hroničnim plućnim bolestima [1]
   Konceptualni model kolaborativne farmaceutske prakse u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti starijih osoba [1]
   Konvencionalna medicinska sredstva za obradu rana - osobine i upotreba [1]
   Konvencionalni i napredni adjuvansi u formulacijama vakcina: mineralni adsorbenti, nanočestični nosači i sistemi tipa mikroigala [1]
   Konzervansi, sredstva za bojenje i UV filteri u kozmetičkim proizvodima - aspekti bezbedne primene [1]
   Korelacija fibrinogena sa kardiometaboličkim faktorima rizika kod predgojaznih/gojaznih žena u postmenopauzi [1]
   Korelacija između izloženosti pasivnom pušenju u kućnom okruženju i pojave respiratornih simptoma kod školske dece [1]
   Korelacija lokalne i sistemske ekspresije survivina sa patohistološkim parametrima melanoma kože [1]
   Koronarni vazodilatatori [1]
   Kortikosteroidi - mehanizmi dejstva i farmakološki efekti [1]
   Kozmetičke sirovine poreklom iz mora u proizvodima za negu kože [1]
   Kozmetički proizvodi za zaštitu kože od uboda insekata - uloga farmaceuta [1]
   Kozmetovigilanca - uspostavljanje sistema praćenja neželjenih efekata kozmetičkih preparata [1]
   Krem-gel sa ceramidima (II deo) - procena efekta na hidratisanost kože i transepidermalni gubitak vode iz kože [1]
   Kristalna i molekulska struktura fotodegradacionog proizvoda nizoldipina [1]
   Kritični faktori za formulaciju i proces izrade proizvoda Nifedipin peleta [1]
   Kulometrijsko odredivanje kupri soli [1]
   Kvalifikacija performansi pilot linije za granulaciju - uticaj veličine šarže na specifikaciju proizvoda [1]
   Kvalitet - siguran put ka poslovnoj izvrsnosti u farmaceutskoj industriji [1]
   Kvalitet i bezbednost nekih komercijalnih začina [1]