Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: farfar@pharmacy.bg.ac.rs