Статистика процедуре

КоракОбављено
1Корак прихватања/одбијања/измене мета-података2
2Скуп са Прихвати/Одбиј/Измени корацима за метаподатке2
3Корак измене метаподатака2