Poštovani nastavnici i istraživači, Drage kolege, studenti, Imamo zadovoljstvo i dužnost da povodom objavljivanja apstrakata naučno-istraživačkih radova studenata ispred Centra za naučno-istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu iznesemo nekoliko važnih činjenica. Četrnaesti put na Farmaceutskom fakultetu, 25. aprila 2021. godine, organizovan je Mini-kongres studenata koji su tokom 2020/2021. školske godine u saradnji sa svojim mentorima i supervizorima sprovodili istraživanja, pohađali edukativne radionice o metodologiji prikupljanja, obrade i prezentovanja rezultata istraživanja, i konačno pripremili radove u celosti prema zadatim propozicijama. Apstrakti 58 izloženih radova na srpskom i engleskom jeziku dostupni su na FarFaR repozitorijumu Farmaceutskog fakulteta po prvi put, od toga 22 rada dostupno je i u otvorenom pristupu, uz poštovanje svih pravila koncepta Otvorene nauke. Apstrakti daju jezgrovit prikaz studentskih istraživačkih radova prezentovanih kroz 6 sesija, putem elektronske Webex platforme. Postavljeni apstrakti oslikavaju veliki trud koji je uložen u izvedbu eksperimenata i pisanje naučno-istraživačkih radova. Time su studenti dobili mogućnost da rezultati njihovih istraživanja budu javno dostupni i vidljivi ne samo u akademskom okruženju već i u široj zajednici. Takođe, na ovaj način ostavljen je validan pisani trag o njihovom angažovanju, što je od značaja za dalje bavljenje naučno-istraživačkim radom. Vrednost ovih rezultata i organizacija ovogodišnjeg Mini-kongresa dodatno dobijaju na težini, ako se ima u vidu da su kompletna procedura i sve aktivnosti održani u uslovima koje je diktirala pandemija COVID-19. Nadamo se da će ovo iskustvo podstaći i motivisati studente da nastave da se bave istraživanjima i da će doprineti konceptu Otvorene nauke. Teme ovih radova mogu poslužiti kao završni diplomski radovi studenata, a takođe mogu predstavljati i segment naučnog istraživanja mentora.

Recent Submissions

More