Now showing items 56-75 of 117

   Titles
   Validation and application of the RP-HPLC method for simultaneous determination of sodium benzoate and potassium sorbate in mayonnaise samples [1]
   Validation of a quick and simple chromatographic method for simultaneous quantification of sertraline, escitalopram, risperidone and paliperidone levels in the human plasma [1]
   Validation of the RP-HPLC method for determining the concentration of clozapine and its metabolite norclozapine in serum [1]
   Verification and comparison of CLIA with ECLIA immunoassays for determination of procalcitonin [1]
   Volumetric brain structure alterations in CYP2C19 transgenic mouse – post-mortem structural magnetic resonance on 9.4 Tesla scanner [1]
   Анализа деривата тетрахидроканабинола применом методе молекулске сличности [1]
   Анализа квантитативног односа структуре и активности деривата никотинамида као селективних инхибитора сиртуина 2 [1]
   Антиноцицептивно дејство кандесартана у моделу тригеминалног бола [1]
   Валидација RP-HPLC методе за одређивање клозапина и његовог метаболита норклозапина у серуму [1]
   Валидација брзе и једноставне хроматографске методе за симултану квантификацију нивоа сертралина, есциталопрама, рисперидона и палиперидона у плазми пацијента [1]
   Валидација и примена RP-HPLC методе за паралелно одређивање натријум бензоата и калијум сорбата у мајонезу [1]
   Верификација и поређење CLIA са ECLIA имунохемијском методом за одређивање прокалцитонина [1]
   Волуметријске промене структура мозга код CYP2C19 трансгеног миша – post-mortem структурна магнетна резонанца на 9,4 Tesla скенеру [1]
   Дисфункционалност липопротеинских честица високе густине у високоризичној трудноћи [1]
   Еxamining the correlation between endocrine disruptors and COVID-19 disease in silico by analyzing toxicogenomic data [1]
   Евалуација Beckman Coulter имунохемијске методе за одређивање SARS-CoV-2 IgG антитела [1]
   Експресија α2 адренергичких рецептора у мозгу пацова са повишеном активношћу осовине хипоталамус-хипофиза-надбубрежна жлезда [1]
   Ефекти вортиоксетина у анималном моделу мигрене [1]
   Значај испитивања маркера инфламације у процени ризика за развој дијабетесног стопала [1]
   Значај одређивања остеопонтина код Грејвсове болести [1]