Show simple item record

The significance of osteopontin determination in Graves' disease

dc.contributorIgnjatović, Svetlana
dc.contributorSarić-Matutinović, Marija
dc.creatorAndrejević, Teodora
dc.date.accessioned2021-05-19T13:56:45Z
dc.date.available2021-05-19T13:56:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/3843
dc.description.abstractУвод: Остеопонтин (ОПН), као гликопротеин екстрацелуларног матрикса, се доводи у везу са многим аутоимунским поремећајима, између осталог и Грејвсовом болести (ГБ). Ова болест представља водећи узрок хипертироидизма данашњице, због чега постоји стална потреба за истраживањем нових биохемијских маркера у циљу ефикасније дијагнозе, лечења и праћења пацијената. Недавно је препозната његова улога у патофизиологији ових болести као специфичног инфламаторног цитокина. Циљ рада: Ова студија бавила се испитивањем повезаности ОПН-а са параметрима тироидног хормонског статуса тироидне аутоимуности као и његову корелацију са демографским карактеристикама пацијената. Материјал и методе: Истраживањем је обухваћено 60 пацијената, 42 жене и 18 мушкараца, просечне старости 55±11,46 година, са потврђеном дијагнозом ГБ. У обзир су узети резултати испитивања функције тироидне жлезде и тироидне аутоимуности као и одређене демографске карактеристике пацијената. TSH, FT4 и TSH-R антитела одређени су комерцијалним имунохемијским аутоматским методама фирме Roche (ECLIA) а ОПН је одређен применом комерцијалног ELISA теста (R&D, Quantikinine ). Резултати: Није утврђена значајна корелација нивоа ОПН-а са годинама живота пацијента (ρ=0,171, p=0,191), као ни са ИТМ (ρ=0,039, p=0,768). Није било статистички значајне разлике у вредностима ОПН-а између полова (p=0,097). Статистички значајна корелација између вредности ОПН-а и пушачког статуса пацијената није утврђена. ОПН-а је био у негативној корелацији са TSH (ρ=-0,420, p=0,001), позитивној са FT4 (ρ=0,45, p<0,001), док постојање значајне корелације са TSH-R антителима није уочено (ρ=0,197 ; p=0,132). Средња вредност ОПН је била значајно виша код хипертироидних у односу на еутироидне пацијенте (139±71,5, 104±50,8, p=0,042), а значајно нижа код пацијената са негативним TSH-R антителима у односу на оне са позитивним TSH-R антителима (84,82±38,40, 127,71±64,88, p=0,049). Закључак: Добијени резултати сугеришу на потенцијал ОПН-а као биомаркера који би се потенцијално у будућности могао користити у дијагностици или праћењу терапије ГБ.sr
dc.description.abstractIntroduction: Osteopontin (OPN) is a glycoprotein of the extracellular matrix that has been linked to many autoimmune disorders, including Graves' disease (GD) which is the main cause of hyperthyroidism today. OPN is a relatively new biomarker witch role in the pathophysiology of GD as a specific inflammatory cytokine has been recently recognized. The Aim: This study examined the association of OPN with thyroid hormone status and parameters of thyroid autoimmunity, as well as its correlation with patients’ demographics. Material and Methods: The study included 60 patients, 42 women and 18 men, mean age 55±11.46 years, with a confirmed diagnosis of GD. The results of thyroid function and thyroid autoimmunity examination were taken into account, as well as certain demographic characteristics of the patients. TSH, FT4 and TSH-R antibodies were determined by commercial automated immunoassay methods (Roche Diagnostics), while OPN was measured using a commercial ELISA test (R&D, Quantikinine). Results: OPN levels did not significantly correlate with patient's age (ρ=0.171, p=0.191), nor with BMI (ρ=0.039, p=0.768). There was no statistically significant difference in OPN values regarding gender (p=0.097) nor was statistically significant correlation found between OPN values and patient's smoking status. OPN negatively correlated with TSH (ρ=-0.420, p=0.001) and positively with FT4 (ρ=0.45, p<0.001), while no significant correlation with TSH-R antibodies was found (ρ=0.197, p=0.132). Mean OPN values were significantly higher in hyperthyroid compared to euthyroid patients (139±71.5, 104±50.8, p=0.042) and significantly lower in TSH-R antibody negative patients compared to TSH-R antibody positive ones (84.82±38.40, 127.71±64.88, p=0.049). Conclusion: The study demonstrated the potential of OPN as a biomarker that could be used in the future for diagnosis or monitoring of the GD.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectosteopontinsr
dc.subjectGraves' diseasesr
dc.subjectTSHsr
dc.subjectFT4sr
dc.subjectTSH-R antibodiessr
dc.titleЗначај одређивања остеопонтина код Грејвсове болестиsr
dc.titleThe significance of osteopontin determination in Graves' diseasesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractAндрејевић, Теодора; Značaj određivanja osteopontina kod Grejvsove bolesti;
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/8782/bitstream_8782.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record