Show simple item record

Examination of biochemical indicators of cardiometabolic risk in patients with hypothyroidism

dc.contributorZeljković, Aleksandra
dc.contributorMihajlović, Marija
dc.creatorBeljaković, Anđela
dc.creatorDrmanović, Jovana
dc.creatorDerikonjić, Minja
dc.date.accessioned2022-05-29T22:52:49Z
dc.date.available2022-05-29T22:52:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/handle/123456789/4161
dc.description.abstractУвод: Хипотиреоидизам је ендокринолошки поремећај који настаје због смањене секреције тиреоидних хормона. Истраживања су показала да постоји повезаност између хипотиреоидизма, липидног статуса и коронарне болести. Циљ рада: Испитати разлике у параметрима хомеостазе глукозе и липидног профила код пацијената са хипотиреоидизмом и здравих особа, као и независан утицај концентрације тироксина (Т4) на промене липидног статуса. Материјал и методе: У студију је укључено 30 испитаника са уредним статусом хормона штитасте жлезде и 12 са дијагностикованим хипотиреоидизмом. За биохемијска одређивања коришћени су серум и плазма, издвојени из узорка крви која је узета наште. Основни биохемијски параметри одређени су рутинским методама, концентрација Т4 имунохемијски, а гликохемоглобин (HbA1c) имунотурбидиметријском методом. Дијаметар липопротеинских честица мале и велике густине (LDL и HDL) и релативни удео малих, густих LDL одређени су градијент-гел електроферезом. Резултати: Пацијенти са хипотиреоидизмом били су старији (P=0,046) и имали су већи проценат HbA1c (P=0,042). Резултати мултиваријантне регресионе анализе показали су да Т4 независно утиче на концентрацију укупног холестерола (P=0,025), LDL-холестерола (P=0,024) и дијаметар LDL-честица (P=0,033). Закључак: Код пацијената са хипотиреоидизмом дефицијенција Т4 независно доприноси настајању неповољнијег липидног профила, а самим тим и порасту кардиометаболичког ризика.sr
dc.description.abstractIntroduction: Hypothyroidism is an endocrine disorder caused by decreased secretion of thyroid hormone. Studies have shown that there is an association between hypothyroidism, lipid status and coronary heart disease. The Aim: To examine the differences in the parameters of glucose homeostasis and lipid profile in patients with hypothyroidism and healthy individuals, as well as the independent effect of thyroxine (T4) levels on changes in lipid status. Material and Methods: The study included 30 subjects with normal thyroid hormone status and 12 diagnosed with hypothyroidism.Blood samples (serum and plasma), taken after overnight fasting, were used for biochemical analyses. Basic biochemical parameters were determined by routine methods, T4 concentration by immunoassay, and glycohemoglobin (HbA1c) by immunoturbidimetric method. The diameter of low- and high-density lipoprotein particles (LDL and HDL) and the relative proportion of small, dense LDLs were determined by gradient gel electrophoresis. Results: Patients with hypothyroidism were older (P=0.046) and had a higher percentage of HbA1c (P=0.042). The results of multivariate regression analysis showed that T4 independently affects the concentration of total cholesterol (P=0.025), LDL-cholesterol (P=0.024) and LDL-particle diameter (P=0.033). Conclusion: In patients with hypothyroidism, T4 deficiency independently contributes to the development of an unfavorable lipid profile, and thus to an increase in cardiometabolic risk.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjecthypothyroidismsr
dc.subjectlipid profilesr
dc.subjectthyroxinesr
dc.subjectLDL-diametersr
dc.subjectcoronary heart diseasesr
dc.titleИспитивање биохемијских показатеља кардиометаболичког ризика код пацијената са хипотиреоидизмомsr
dc.titleExamination of biochemical indicators of cardiometabolic risk in patients with hypothyroidismsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.identifier.fulltexthttp://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/bitstream/id/9742/bitstream_9742.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record