Registruj novog korisnika

Status registrovanog korisnika mogu dobiti samo zaposleni na fakultetu. Registrovani korisnici mogu da deponuju nove sadržaje u repozitorijum ili se prijave za obaveštenja o novim sadržajima u izabranim kolekcijama. Za registraciju treba koristiti službenu e-mail adresu.

Kliknite ovde da biste se registrovali.